Tips en adviezen

Gratis hersteladvies
U heeft recht op een gratis hersteladvies. De tussenpersoon die u de woekerpolis heeft verkocht, is daar in het verleden rijkelijk voor beloond. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is dan ook van mening dat deze tussenpersoon (let op: dit kan ook een tussenpersoon zijn die uw polis heeft overgenomen) u gratis moet helpen om de problemen op te lossen. In de praktijk kunt u echter op weerstand stuiten. Veel tussenpersonen weigeren om het hersteladvies gratis uit te voeren. In dat geval raden wij u aan om nadrukkelijk te verwijzen naar de website van de AFM. Ook kunt u eventueel een klacht indienen bij de Financiële Ombudsman.

Controleer het zelf
Er zijn een aantal zaken die u eenvoudig zelf kunt controleren. U weet dan of u in actie moet komen en waar u op moet letten.

  • Controleer de ingehouden kosten op het waardeoverzicht dat u jaarlijks van uw aanbieder krijgt. Vaak worden er relatief hoge bedragen ingehouden voor kosten van de maatschappij of uw tussenpersoon.
  • Controleer uw polis op onnodige of te hoge dekkingen. Vaak gaat onnodig veel premie op aan een te dure overlijdensrisico- of arbeidsongeschiktheidsdekking. De premies vindt u op het jaarlijkse waardeoverzicht.
  • Controleer de fondsen waarin u belegt. Als de einddatum nadert (minder dan 5 jaar resterend), dan kan het zeer onverstandig zijn om nog in een aandelenfonds te beleggen. Een koersval kan er voor zorgen dat de polis een groot deel van zijn waarde verliest. De resterende looptijd van de polis is dan te kort om dit verlies nog te kunnen goedmaken.
  • Controleer of uw polis een garantieregeling kent en welke voorwaarden daaraan zijn verbonden. Deze informatie is terug te vinden op uw polisblad en in de voorwaarden. Let op: Vaak is bepaald dat u de garantie kwijtraakt als u van beleggingsfonds switcht of de polis voortijdig beëindigd.
Tips
  • Als u niet meer over bepaalde documenten beschikt dan kunt u kopieën opvragen bij uw aanbieder of tussenpersoon. 
  • De AFM heeft op haar website een handig schema met tips en adviezen opgenomen.