Rechtsgevolgen

Het gevolg van de uitspraken van de Hoge Raad is dat consumenten met een lopend of reeds beëindigd telefoonabonnement waarbij sprake is van een "all-in prijs" alle voor het toestel in rekening gebrachte kosten kunnen terugvorderen tegen inlevering van het oude toestel. Dit kan ook voor oude, reeds beëindigde contracten.

Als uw contract nog loopt dan dient u er rekening mee te houden dat dit, voor wat betreft de belkosten, blijft doorlopen tot de overeengekomen einddatum.

Het maakt niet uit of uw toestel oud, versleten of kapot is. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat u het toestel mag teruggeven in de staat waarin het op het moment van teruggave verkeert.

Als u het oude toestel niet meer in uw bezit heeft dan dient u er rekening mee te houden dat de door de telefoonprovider te betalen vergoeding (iets) lager zal uitvallen. Het is redelijk dat er dan een bedrag ter grootte van de dagwaarde van het toestel in mindering wordt gebracht.