Voorbeelden

De volgende twee voorbeelden maken duidelijk waar het om gaat.

Voorbeeld 1: te hoge prijs berekend voor toestel

U heeft in 2012 een 2-jarig abonnement afgesloten bij KPN waarvoor u € 55 per maand betaalde. Hoewel KPN beweerde dat het toestel gratis was, betaalde u daar in werkelijkheid € 25 per maand voor. De overige € 30 van het abonnementsgeld was voor bellen, sms-en en data. Voor het zogenaamde gratis toestel betaalde u 24 maanden lang € 25, dus € 600 in totaal. De werkelijke prijs van het toestel was echter fors lager. Zonder dat u het wist, betaalde u een toeslag die kon oplopen tot 90% van de prijs van het toestel.

NB: Bij duurdere toestellen of bepaalde abonnementsvarianten moest bij aanvang eenmalig bijbetaald worden. Voor deelname aan de claim maakt dit geen verschil. Alleen moet u er rekening mee houden dat het bijbetaalde bedrag in dat geval niet teruggevorderd kan worden.

Voorbeeld 2: te lang doorbetaald voor toestel

U heeft in januari 2014 een 2-jarig abonnement bij Vodafone afgesloten. De kosten bedragen € 45 per maand. Zonder dat u dat wist, was € 20 daarvan bestemd voor het aflossen van het toestel en € 25 voor bellen, sms-en en data. Na 2 jaar heeft u 24 x € 20 = € 480 voor het 'gratis' toestel betaald wat daarmee volledig is afbetaald. In plaats van een nieuw toestel uitzoeken, besluit u om (net als veel anderen) het contract nog even te laten doorlopen en te wachten totdat de nieuwe iPhone uitkomt. Vodafone blijft echter € 45 per maand in rekening brengen. Er wordt geheel ten onrechte nog steeds € 20 per maand ingehouden voor een toestel wat u zelf inmiddels dubbel en dwars heeft betaald.