Persbericht

Nieuwe kansen voor Sprintplan-gedupeerden

Amsterdam/Nieuwegein, 21 juli 2016 – Stichting Platform Aandelen Lease (PAL) is deze week een procedure gestart tegen Aegon-dochter Spaarbeleg voor Sprintplan-gedupeerden. Iedereen die tussen 1-4-1998 en 30-6-2002 een Sprintplan heeft afgesloten, kan met de collectieve procedure meedoen. Er zijn in die periode ongeveer 100.000 Sprintplannen verkocht. De gemiddelde schade bedraagt circa € 5.000,- (excl. wettelijke rente en eventuele verlenging). De procedure is gebaseerd op nieuwe feiten en argumenten. PAL heeft massaclaimspecialist ConsumentenClaim ingeschakeld om de procedure te voeren. Aanmelden voor de claim is gratis en kan zowel via de website van PAL als van ConsumentenClaim.
 
Over Sprintplan wordt al jarenlang geprocedeerd. Toch zijn veel belangrijke argumenten nog niet eerder aan de rechter voorgelegd. Zo hield Aegon op Sprintplannen beheerskosten in zonder dat daar een contractuele grondslag voor was. Vergoedingen die Aegon ontving van haar investmentbank stak zij ten onrechte in eigen zak. Er werd zaken gedaan met tussenpersonen die niet over de vereiste vergunning beschikten. “Uit andere rechtszaken weten we inmiddels dat deze nieuwe argumenten zeer kansrijk zijn”, zegt Stef Smit van ConsumentenClaim. “We hebben er daarom veel vertrouwen in dat Sprintplan-gedupeerden eindelijk hun geld gaan terugkrijgen”. Een ander belangrijk verwijt is dat Aegon haar klanten een 5 keer zo hoog bedrag liet lenen dan eigenlijk nodig was. Dit leverde Aegon extra rente-inkomsten op, terwijl hier voor de klant niets tegenover stond.
 
Piet Koremans, voorzitter van PAL is blij dat hij ConsumentenClaim bereid heeft gevonden om de zaak op basis van no cure no pay op te pakken. “Op deze manier kunnen alle Sprintplan-gedupeerden zonder risico meedoen. Het maakt niet uit of ze al bij een andere organisatie zijn aangesloten of zijn geweest.” Gedupeerden kunnen zich gratis aanmelden. Uitsluitend bij succes is 20 procent over het behaalde resultaat verschuldigd.