Nieuws

Schikking Aegon Sprintplan

ConsumentenClaim en Leaseproces hebben een schikking getroffen met Aegon inzake het product Sprintplan. Daarmee hopen partijen een einde te maken aan de onzekerheid voor betrokken klanten. De schikking kwam tot stand na jaren van procederen. De komende maanden wordt de schikking aan de achterban voorgelegd. Als de achterban akkoord is, regelen ConsumentenClaim en Leaseproces de verdere financiële afhandeling. De minimale vergoeding voor klanten bedraagt 500 euro. Lees meer

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 7 juni 2021

Sprintplan niet naar Hoge Raad, hoe nu verder?

Stichting Platform Aandelen Lease (PAL) legt de uitspraak van het hof Den Haag in de Sprintplanprocedure niet voor aan de Hoge Raad. Hierin volgt de stichting het advies van haar cassatieadvocaat. Daarnaast kende de uitspraak van het hof ook positieve elementen, die van belang zijn voor het vervolg. Zo bepaalde het hof dat er geen sprake is van verjaring en bevestigde het hof de eerdere uitspraak van de Hoge Raad over de tussenpersoon. Deze uitspraak gaat over het recht op volledige schadevergoeding, als de overeenkomst is afgesloten op advies van een tussenpersoon en Aegon bekend was met de advisering. Daar komt bij dat de Hoge Raad op 24 april 2020 in een andere aandelenlease zaak aangaf dat de tussenpersoon niet bevoegd was om een order (een aanmeldformulier) door te geven. Deze zaak ligt nu voor bij het hof in ’s Hertogenbosch. Wanneer het hof uitspraak doet, is nog niet bekend. Volgt het hof hierin de gedachtegang van de Hoge Raad, dan kan PAL daarna voor Sprintplanclaims met tussenpersoon vervolgacties ondernemen. Daarnaast kijkt PAL voor de Sprintplanclaims zonder tussenpersoon naar de mogelijkheden om individuele proefprocedures te voeren. PAL blijft van mening dat alle klanten, ook klanten zonder tussenpersoon, volledig gecompenseerd moeten worden en zal zich hiervoor blijven inzetten.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 3 juli 2020

Overwinning Hoge Raad “order doorgeven mag niet”

Op 24 april 2020 oordeelde de Hoge Raad dat wanneer een tussenpersoon niet bevoegd was om een order door te geven, de aanbieder de volledige schade moet terugbetalen. Wederom een belangrijke overwinning in onze zaak tegen aanbieders van aandelenleaseproducten. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vernietigd en verwijst de zaak naar gerechtshof ’s Hertogenbosch. In deze zaak gaf een tussenpersoon een aanmeldformulier, een zogeheten effectenorder, voor een aandelenleaseproduct door aan een aanbieder. De tussenpersoon beschikte niet over de juiste vergunning hiervoor. Het hof in ’s Hertogenbosch moet nu gaan beoordelen of het aanmeldformulier gezien kan worden als order, het gerechtshof Den Haag heeft in de uitspraak van 19 februari 2019 al geoordeeld dat dit het geval is. In deze zaak procedeert ons zusterbedrijf Leaseproces tegen Dexia. De uitspraak van het hof in 's Hertogenbosch is ook van belang voor onze cliënten die een Sprintplan met Aegon (Spaarbeleg) hebben afgesloten via een tussenpersoon. Wanneer het hof uitspraak doet is nog niet bekend. Wij zien de uitspraak met vertrouwen tegemoet. Lees hier de uitspraak van de Hoge Raad.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 29 april 2020


Gemengde gevoelens over uitspraak Sprintplan

Op 4 februari 2020 heeft het hof Den Haag uitspraak gedaan in de Sprintplanprocedure en de vorderingen van de Stichting Platform Aandelen Lease (PAL) afgewezen. ConsumentenClaim voerde deze procedure namens PAL. Ondanks de afwijzing bevat de uitspraak ook hele positieve elementen. Zo bepaalde het hof dat er geen sprake is van verjaring. Dit betekent dat iedereen met een Sprintplan een geldige vordering heeft (deelname is nog steeds mogelijk). Ook bevestigt het hof dat als de overeenkomst is afgesloten op advies van een tussenpersoon en Aegon bekend was met de advisering, de klant recht heeft op volledige schadevergoeding. Dit werd ook al eerder door ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, bepaald. Verder legt PAL zich niet neer bij het oordeel van het hof en vindt dat ook als het Sprintplan niet via een tussenpersoon is afgesloten, klanten volledig gecompenseerd moeten worden. PAL is daarom van plan om de zaak voor te leggen aan de Hoge Raad. Lees hier de samenvatting van de uitspraak.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 7 februari 2020

Uitspraak Sprintplan verzet
Het gerechtshof Den Haag heeft de uitspraak in de Sprintplanclaim voor de derde keer uitgesteld en doorgeschoven naar februari 2020. Het komt vaker voor dat een uitspraak wordt verzet, dit heeft geen invloed op de zaak. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 24 december 2019

Pleidooi Sprintplan
Op 12 maart 2019 vond de afsluitende zitting (pleidooi) plaats bij het gerechtshof Den Haag in de Sprintplanclaim. Tijdens de zitting kregen partijen de gelegenheid om hun standpunten nog een keer mondeling aan het hof toe te lichten. Het gerechtshof zal in juli 2019 uitspraak doen. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 13 maart 2019

Update collectieve procedure Sprintplan

De hoger beroep procedure tegen Aegon is in de laatste fase aanbeland. Het Gerechtshof heeft inmiddels een datum voor het pleidooi vastgesteld. Gewoonlijk wordt daarna binnen enkele maanden uitspraak gedaan. Deze uitspraak wordt aan het einde van het tweede kwartaal verwacht.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 23 januari 2019

Hoger beroep Sprintplan
In de hoger beroep procedure van Stichting Platform aandelenlease (PAL) tegen Aegon inzake het Sprintplan vindt naar verwachting in het voorjaar van 2019 het pleidooi (de mondelinge behandeling van de zaak) plaats. PAL is naar aanleiding van de uitspraak van rechtbank Den Haag in beroep gegaan. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 26 september 2018

PAL teleurgesteld in vonnis Sprintplan

Op 18 oktober 2017 heeft de rechtbank Den Haag vonnis gewezen in de zaak tegen Aegon inzake Sprintplan. Stichting Platform aandelenlease (PAL) is teleurgesteld in het vonnis, de verwijten die zijn aangevoerd zijn niet inhoudelijk beoordeeld. PAL kan zich niet in dit vonnis vinden en is in hoger beroep gegaan. Lees hier de volledige reactie van PAL.

Stichting Platform Aandelenlease, gepubliceerd op 20 oktober 2017

Vonnis Sprintplan nogmaals uitgesteld

Het vonnis van de Rechtbank Den Haag is nogmaals uitgesteld. De uitspraak was gepland op 27 september (en eerder op 5 juli en 16 augustus), maar is nu verplaatst naar 8 november 2017. 

ConsumentenClaim en stichting PAL, gepubliceerd op 27 september 2017

Zitting Sprintplanclaim
Op 6 april 2017 vond de (comparitie)zitting inzake de Sprintplanclaim tegen Aegon plaats. Tijdens deze zitting konden beide partijen hun standpunten nader toelichten, vragen beantwoorden van de rechtbank en ingaan op de verweren. Aegon moest zich tijdens deze zitting dus tegenover de rechter verantwoorden.

ConsumentenClaim en stichting PAL, gepubliceerd op 10 april 2017

Aegon ter verantwoording voor de rechter
Op 6 april 2017 vindt bij de rechtbank Den Haag de mondelinge behandeling plaats inzake de Sprintplanclaim. Aegon moet zich tijdens deze zitting tegenover de rechter verantwoorden. Dit is gewoonlijk de laatste stap in een procedure, waarna de rechter uitspraak doet.

ConsumentenClaim en Stichting PAL, gepubliceerd op 4 april 2017

100% vergoeding voor aandelenleasegedupeerden
Aanbieders zoals Dexia en Aegon moeten klanten die het aandelenleasecontract via een tussenpersoon afsloten voor 100% compenseren. Deze tussenpersonen beschikten niet over de vergunning die voor advisering nodig was. De Hoge Raad rekent het de aanbieders zwaar aan dat zij toestonden dat advisering via deze tussenpersonen zonder vergunning plaatsvond. Het gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad is dat gedupeerden hun volledige inleg inclusief wettelijke rente kunnen terugkrijgen en dat hun eventuele restschuld wordt kwijtgescholden. Consumenten die via een tussenpersoon een Sprintplan hebben afgesloten weten met deze uitspraak al dat zij in aanmerking komen voor compensatie. Naar schatting zijn er nog circa 100.000 Sprintplangedupeerden. Lees en zie meer

Radar, gepubliceerd op 5 september 2016

Nieuwe kansen voor Sprintplan-gedupeerden

Stichting Platform Aandelen Lease (PAL) is deze week een procedure gestart tegen Aegon-dochter Spaarbeleg voor Sprintplan-gedupeerden. Iedereen die tussen 1-4-1998 en 30-6-2002 een Sprintplan heeft afgesloten, kan met de collectieve procedure meedoen. Er zijn in die periode ongeveer 100.000 Sprintplannen verkocht. De gemiddelde schade bedraagt circa € 5.000,- (excl. wettelijke rente en eventuele verlening). De procedure is gebaseerd op nieuwe feiten en argumenten. PAL heeft massaclaimspecialist ConsumentenClaim ingeschakeld om de procedure te voeren. Aanmelden voor de claim is gratis en kan zowel via de website van PAL als van ConsumentenClaim. Lees meer

ConsumentenClaim en Stichting PAL, gepubliceerd op 21 juli 2016