Nieuws

Uitspraak Sprintplan verzet
Het gerechtshof Den Haag heeft de uitspraak in de Sprintplanclaim wederom uitgesteld. De uitspraak staat nu gepland voor eind oktober 2019. Het komt vaker voor dat een uitspraak wordt verzet, dit heeft geen invloed op de zaak. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 28 augustus 2019

Pleidooi Sprintplan
Op 12 maart 2019 vond de afsluitende zitting (pleidooi) plaats bij het gerechtshof Den Haag in de Sprintplanclaim. Tijdens de zitting kregen partijen de gelegenheid om hun standpunten nog een keer mondeling aan het hof toe te lichten. Het gerechtshof zal in juli 2019 uitspraak doen. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 13 maart 2019

Update collectieve procedure Sprintplan

De hoger beroep procedure tegen Aegon is in de laatste fase aanbeland. Het Gerechtshof heeft inmiddels een datum voor het pleidooi vastgesteld. Gewoonlijk wordt daarna binnen enkele maanden uitspraak gedaan. Deze uitspraak wordt aan het einde van het tweede kwartaal verwacht.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 23 januari 2019

Hoger beroep Sprintplan
In de hoger beroep procedure van Stichting Platform aandelenlease (PAL) tegen Aegon inzake het Sprintplan vindt naar verwachting in het voorjaar van 2019 het pleidooi (de mondelinge behandeling van de zaak) plaats. PAL is naar aanleiding van de uitspraak van rechtbank Den Haag in beroep gegaan. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 26 september 2018

PAL teleurgesteld in vonnis Sprintplan

Op 18 oktober 2017 heeft de rechtbank Den Haag vonnis gewezen in de zaak tegen Aegon inzake Sprintplan. Stichting Platform aandelenlease (PAL) is teleurgesteld in het vonnis, de verwijten die zijn aangevoerd zijn niet inhoudelijk beoordeeld. PAL kan zich niet in dit vonnis vinden en is in hoger beroep gegaan. Lees hier de volledige reactie van PAL.

Stichting Platform Aandelenlease, gepubliceerd op 20 oktober 2017

Vonnis Sprintplan nogmaals uitgesteld

Het vonnis van de Rechtbank Den Haag is nogmaals uitgesteld. De uitspraak was gepland op 27 september (en eerder op 5 juli en 16 augustus), maar is nu verplaatst naar 8 november 2017. 

ConsumentenClaim en stichting PAL, gepubliceerd op 27 september 2017

Zitting Sprintplanclaim
Op 6 april 2017 vond de (comparitie)zitting inzake de Sprintplanclaim tegen Aegon plaats. Tijdens deze zitting konden beide partijen hun standpunten nader toelichten, vragen beantwoorden van de rechtbank en ingaan op de verweren. Aegon moest zich tijdens deze zitting dus tegenover de rechter verantwoorden.

ConsumentenClaim en stichting PAL, gepubliceerd op 10 april 2017

Aegon ter verantwoording voor de rechter
Op 6 april 2017 vindt bij de rechtbank Den Haag de mondelinge behandeling plaats inzake de Sprintplanclaim. Aegon moet zich tijdens deze zitting tegenover de rechter verantwoorden. Dit is gewoonlijk de laatste stap in een procedure, waarna de rechter uitspraak doet.

ConsumentenClaim en Stichting PAL, gepubliceerd op 4 april 2017

100% vergoeding voor aandelenleasegedupeerden
Aanbieders zoals Dexia en Aegon moeten klanten die het aandelenleasecontract via een tussenpersoon afsloten voor 100% compenseren. Deze tussenpersonen beschikten niet over de vergunning die voor advisering nodig was. De Hoge Raad rekent het de aanbieders zwaar aan dat zij toestonden dat advisering via deze tussenpersonen zonder vergunning plaatsvond. Het gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad is dat gedupeerden hun volledige inleg inclusief wettelijke rente kunnen terugkrijgen en dat hun eventuele restschuld wordt kwijtgescholden. Consumenten die via een tussenpersoon een Sprintplan hebben afgesloten weten met deze uitspraak al dat zij in aanmerking komen voor compensatie. Naar schatting zijn er nog circa 100.000 Sprintplangedupeerden. Lees en zie meer

Radar, gepubliceerd op 5 september 2016

Nieuwe kansen voor Sprintplan-gedupeerden

Stichting Platform Aandelen Lease (PAL) is deze week een procedure gestart tegen Aegon-dochter Spaarbeleg voor Sprintplan-gedupeerden. Iedereen die tussen 1-4-1998 en 30-6-2002 een Sprintplan heeft afgesloten, kan met de collectieve procedure meedoen. Er zijn in die periode ongeveer 100.000 Sprintplannen verkocht. De gemiddelde schade bedraagt circa € 5.000,-. De procedure is gebaseerd op nieuwe feiten en argumenten. PAL heeft massaclaimspecialist ConsumentenClaim ingeschakeld om de procedure te voeren. Aanmelden voor de claim is gratis en kan zowel via de website van PAL als van ConsumentenClaim. Lees meer

ConsumentenClaim en Stichting PAL, gepubliceerd op 21 juli 2016