Voorbeeldberekening

Bij het Sprintplan wordt de lening geheel onnodig met een factor 5 (!) verhoogd. Het volgende rekenvoorbeeld waarbij de situatie met en zonder aanschaf van obligaties wordt vergeleken, maakt dit duidelijk.
 
Situatie met obligaties
Er wordt € 10.000,- geleend, waarvan € 8.000,- wordt belegd in obligaties en € 2.000,- in opties.
De te betalen rente bedraagt: 8% over de lening van € 10.000,- * 5 jaar = € 4.000,-
Maximaal verlies als met de opties geen winst wordt behaald is derhalve: € 4.000,-
NB: De lening van € 10.000,- kan in deze situatie met de waarde en opbrengst van de obligaties worden afgelost.
 
Situatie zonder dure lening voor aanschaf van obligaties
Er wordt € 2.000,- geleend die wordt belegd in opties.
De te betalen rente bedraagt: 8% over de lening van € 2.000,- * 5 jaar = € 800,-
Maximaal verlies als met de opties geen winst wordt behaald: € 2.800,-
NB: De lening van € 2.000,- moet in dit geval door de klant worden terugbetaald.
 
Verschil
In de situatie met obligaties (€ 4.000,-) zijn de te betalen kosten bijna anderhalf keer zo hoog dan in de situatie zonder obligaties (€ 2.800,-), terwijl de kans dat met de opties winst wordt behaald in beide situaties gelijk is. Aegon strijkt zo € 1.200,- aan extra inkomsten op, terwijl hier voor de klant niets tegenover staat.