Sprintplan

Aegon-dochter Spaarbeleg verkocht het Sprintplan eind jaren '90 en aan het begin van deze eeuw naar schatting honderdduizend keer. Met de belofte dat in 5 jaar een flinke winst kon worden gemaakt, werden consumenten verleid om het product af te sluiten. Wat zij vaak niet wisten, is dat met geleend geld werd belegd. Wat zij al helemaal niet wisten, is dat het product zó was geconstrueerd dat vooral Aegon flinke winsten kon maken. Dit terwijl de meeste klanten hun volledige inleg kwijtraakten.

Sprintplan in het kort
Sprintplan is eigenlijk een lening met een looptijd van 5 jaar. Met geleend geld wordt belegd in obligaties (80%) en opties (20%). Voor de lening moet 8% rente worden betaald, terwijl de obligaties maar 4,5% rendement opleveren. Doel van de obligaties is om na 5 jaar de lening te kunnen terugbetalen. Deze oplossing is echter bijna anderhalf keer zo duur dan simpelweg geen geld te lenen voor aanschaf van obligaties (zie voorbeeldberekening). Er wordt zo maar liefst 5x meer geleend dan nodig. Dit levert Aegon veel extra rente-inkomsten op, terwijl hier voor de klant niets tegenover staat.

Wat valt Aegon nog meer te verwijten?
Hoewel er al jarenlang tegen Aegon wordt geprocedeerd, zijn veel belangrijke argumenten tot op heden niet aan de rechter voorgelegd. Zo hield Aegon op het Sprintplan beheerskosten in zonder dat daar een contractuele grondslag voor was. Vergoedingen die Aegon ontving van haar investmentbank stak zij ten onrechte in eigen zak. Ook werd er zaken gedaan met tussenpersonen die niet over de vereiste vergunning beschikten. Doordat rechters in vergelijkbare zaken deze argumenten al eens hebben toegewezen, is de procedure die nu wordt gestart zeer kansrijk.

Stichting Platform Aandelen Lease (PAL)
 
Stichting PAL wil dat Sprintplan-gedupeerden hun geld terugkrijgen. Zij heeft ConsumentenClaim ingeschakeld om daarvoor een collectieve procedure te voeren.