Spaartaks

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over de spaartaks? Veel vragen zijn ons al eens gesteld. Deze hebben we met de antwoorden op een rij gezet. Misschien dat jouw vraag er ook tussen staat!

 

Waarom zetten wij ons in voor gedupeerden?

Het is niet uit te leggen dat de overheid onderscheid maakt tussen burgers en een klein deel wel compenseert, maar bijna 1,3 miljoen mensen in de kou laat staan. Vast staat dat de overheid onterecht belasting heeft geïnd. Dat geld moet terug naar de belastingbetaler.

Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat ook niet-bezwaarmakers te veel betaalde belasting terugkrijgen.

Ik heb ambtshalve vermindering aangevraagd. Wat betekent dit besluit voor mij?

Voorlopig hoef je niet in actie te komen. Het kabinet bereidt een wetswijziging voor, waarmee een ‘massaal bezwaarplusprocedure’ mogelijk wordt. Wij houden in de gaten of deze wetswijziging inderdaad wordt doorgevoerd, en houden je op de hoogte.

Ik heb geen ambtshalve vermindering aangevraagd. Moet ik dat nu alsnog doen?

Nee. Het kabinet zegt toe dat als later wordt bepaald dat niet-bezwaarmakers gecompenseerd moeten worden, dat voor iedereen geldt.

ConsumentenClaim is positief over dit besluit van het kabinet, maar er is geen enkele garantie dat ik alsnog mijn geld terugkrijg. Hoe zit dat?

Het kabinet zet een stap in de goede richting, maar erkent helaas nog niet dat niet-bezwaarmakers ook in aanmerking komen voor compensatie.  Wel zijn we te spreken over het feit dat het kabinet bereid is samen met ons de rechter te vragen alsnog te beoordelen of dit onderscheid eerlijk is. We hebben echter nog een lange weg te gaan, waarbij het beslist niet zeker is dat de rechter de niet-bezwaarmakers zal tegemoetkomen.

Waarom denken wij – anders dan het kabinet – wel dat de Hoge Raad in het voordeel van de ‘niet-bezwaarmakers’ gaat oordelen?

Wij zijn van mening dat de procedure uitmondend in het arrest van 20 mei jl niet optimaal is gevoerd en dat niet alle argumenten zijn aangevoerd.

Welke vervolgstappen worden er nu gezet, en wanneer?

We gaan samen met het ministerie en de andere belangenbehartigers een aantal vragen voorleggen aan de rechter. Mocht deze van mening zijn dat het gemaakte onderscheid onterecht is, dan belooft het kabinet de niet-bezwaarmakers alsnog te compenseren.

Ik heb me nog niet aangesloten bij ConsumentenClaim. Heeft het zin dat alsnog te doen?

Zeker! Hoe meer mensen zich bij ons aansluiten, hoe groter de kans op succes. Als u zich bij ons aanmeldt dan houden we u bovendien op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Moet mijn partner zich afzonderlijk aanmelden?

Dit is niet persé noodzakelijk, maar administratief wel wenselijk. Dit speelt vooral een rol als het toch noodzakelijk blijkt te zijn dat iedereen individueel een brief naar de belastingdienst dient te sturen.

Wat zijn de kosten?

Aan onze claims kunnen kosten verbonden zijn, maar dat is voor de Spaartaksclaim nog niet het geval. Je kunt je gratis en vrijblijvend aanmelden. Wij houden je dan van de ontwikkelingen op de hoogte. Mocht het nodig zijn dat wij deze claim doorzetten, omdat er vanuit het Ministerie en/of de Belastingdienst geen oplossing komt, dan zal in je digitale dossier de mogelijkheid worden geboden om aan het vervolg van de claim deel te nemen. Je bent daartoe niet verplicht en kunt je dan altijd weer afmelden.

Aanmelden kan nog

Andere interessante claims

Beeldbuisclaim

Beeldbuisclaim

Grote kans dat je tussen 1996 en 2006 een televisie hebt gekocht.

Dieselclaim

Dieselclaim

Autofabrikanten sjoemelen jarenlang met de software in hun dieselauto’s.

TikTok-claim

TikTok verzamelt veel te veel privéinformatie van kinderen.

Spaartaks

1,3 miljoen Nederlanders hebben te veel belasting betaald over hun vermogen.

Je kent ons misschien wel van: