Skip to content
Spaartaks

Nieuws

Spaartaks, oplossing in aankomst?

 

In de spaartaks claim trekken wij samen op met de Bond voor Belastingbetalers. Op dit moment is het kabinet bezig een oplossing voor de spaartaks te zoeken, die ‘recht doet aan spaarders’. 

De staatssecretaris heeft toegezegd een besluit te nemen over de vraag of, en in hoeverre, niet-bezwaarmakers op compensatie kunnen rekenen. Dit betekent wel dat voor de huidige aangiftes er nog geen oplossing zal zijn. Dit zal volgens de staatssecretaris later worden hersteld.

Tip! Zorg dat u geen geld laat liggen. Bij twijfel over uw belastingaangifte, gebruik de aangiftecheck. Dit online softwareprogramma controleert uw aangifte inkomstenbelasting op de meest gemaakte fouten en wijst u op belastingvoordelen. De Aangiftecheck (www.aangiftecheck.nl) is een initiatief van de Bond voor Belastingbetalers.

Consumentenclaim, gepubliceerd op 16 maart 2022
 

Na kamerdebat buigt kabinet zich over compensatie Spaartaks

 

De afgelopen tijd hebben de ontwikkelingen rond de Spaartaks-claim elkaar in rap tempo opgevolgd. Op 2 februari vond een Kamerdebat plaats over de kwestie. In aanloop van dit debat had staatssecretaris van Financiën Van Rij een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin gaat hij onder andere op het ingewonnen advies van de Landsadvocaat in. 

De Landsadvocaat is van mening dat een het niet compenseren van spaarders die niet binnen de wettelijke termijn bezwaar hebben gemaakt ‘juridisch verdedigbaar’ is.

Dat betekent overigens niet dat het kabinet dit ook van plan is. De Tweede Kamer, waaronder de vier coalitiepartijen, namen tijdens het debat een motie aan waarin het kabinet werd opgeroepen tot een oplossing te komen die ‘recht doet aan spaarders’. Wat dit precies zal inhouden is op dit moment nog onduidelijk. 

De staatssecretaris heeft toegezegd om binnen twee maanden (vóór 1 april)  een besluit te nemen over de vraag of, en in hoeverre, niet-bezwaarmakers op compensatie kunnen rekenen. Wij houden de verdere ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 7 februari 2022

 

Aanmelden kan nog

Andere interessante claims

Beeldbuisclaim

Je hebt circa 10% te veel betaald voor jouw televisie of beeldscherm.

Dieselclaim

Autofabrikanten sjoemelen jarenlang met de software in hun dieselauto’s.

TikTok schendt de privacy van kinderen. TikTok moet hiermee stoppen en een schadevergoeding betalen.

Autofabrikanten sjoemelen jarenlang met de software in hun dieselauto’s.

Je kent ons misschien wel van: