Blog

De garanties van Nuon

“Veel beloven, weinig geven …”

Vanaf 1996 verkoopt Nuon het product Natuurstroom. Een prima initiatief waarbij klanten de mogelijkheid wordt geboden om 100% schone stroom af te nemen. Deze stroom wordt uitsluitend opgewekt uit duurzame energiebronnen: zon, wind en water. Klanten betalen voor Natuurstroom een toeslag die afhankelijk is van het gebruik, gemiddeld enkele tientjes per jaar. Voor zover nog niets aan de hand.

Voor het product Natuurstroom zijn in de loop der jaren verschillende garantiecertificaten afgegeven. In deze garantiecertificaten worden een aantal beloften aan de klanten gedaan. Het gaat dan om beloften zoals:

 “… dat de extra inkomsten volledig worden besteed aan nieuwe projecten ter opwekking van duurzame energie, evenredig aan de hoeveelheid afgenomen Natuurstroom.”

en

“… De productie vindt plaats in eigen land door windmolens, waterkrachtcentrales en zonnecentrales.”

Om het aantal klanten flink te laten groeien zijn bovendien klanten die eerst Ecostroom afnamen omgezet naar – duurdere – Natuurstroom. Dit gebeurt via een brief met een zogenaamde negatieve optie: wie niet op tijd reageert, wordt automatisch omgezet. In de omzettingsbrieven worden nog meer beloften gedaan:

“… Jaarlijks ontvangt u een door het Wereld Natuur Fonds en een accountant gecontroleerd overzicht van de ‘Natuurstroomboekhouding’ in de vorm van een verkort jaarverslag.”

en

“… Alle Natuurstroomklanten krijgen van ons de garantie dat wij speciaal voor hen extra windparken, waterkrachtcentrales en zonnecentrales bouwen.”

In 2013 komt de wind ineens uit een heel andere richting. Siem Eikelenboom, onderzoeksjournalist van het Financieele Dagblad, brengt op 28 augustus naar buiten dat Nuon jarenlang de toeslag voor Natuurstroom heeft gebruikt voor marketingdoeleinden: namelijk het binnenhalen van klanten voor grijze stroom! Het blijkt om maar liefst zo’n 9 miljoen euro per jaar te gaan. Annemarie Goedmakers, destijds directeur bij Nuon bevestigt dat de extra inkomsten uit Natuurstroom niet werden besteed aan nieuwe duurzame projecten, maar opgingen ‘in de grote pot voor retail’. En de beloofde ‘Natuurstroomboekhouding’ blijkt er niet meer te zijn. Volgens mededelingen is het archief is in verband met onvoldoende kastruimte vernietigd. Ja, ja.

Het lijkt er daarmee op dat Natuurstroomklanten jarenlang voor niets een toeslag hebben betaald, althans de toeslag is aan hele andere dingen besteed dan was beloofd.

Analyse van het Natuurstroomdossier levert de volgende conclusies op:

1. Nuon lijkt niet te kunnen verantwoorden dat de door klanten betaalde toeslag op Natuurstroom daadwerkelijk is besteed aan nieuwe projecten;

2. In tegenstelling tot wat is beloofd heeft niet alle productie van stroom in Nederland plaatsgevonden. Uit jaarverslagen waarin wel verantwoording wordt afgelegd blijkt dat de capaciteit van Natuurstroom in eigen land te kort schiet;

3. Klanten hebben slechts enkele jaren het beloofde jaarverslag gekregen; daarna is dit zonder opgave van redenen gestopt.

Van alle beloften lijkt daarmee weinig uit te komen. Als dat geen klachtenstroom oplevert …

ConsumentenClaim, 2 december 2013

Ook Natuurstroomklant?
Bent u Natuurstroomklant (geweest) en wilt u ook uw geld terug? Meld u dan nu aan. 

nuon
natuurstroom