Nieuws

Nuon en ConsumentenClaim leggen geschil bij
Na een aantal juridische procedures hebben ConsumentenClaim en Nuon besloten hun geschil over het product Natuurstroom bij te leggen. Na berichtgeving in de media in 2013 was bij een aantal Natuurstroomklanten twijfel gerezen of de extra bijdrage die Natuurstroomklanten betaalden op juiste wijze door Nuon is geïnvesteerd in duurzame energieprojecten. In de procedures is komen vast te staan dat Nuon de afgelopen jaren op zeer grote schaal in duurzame energieprojecten heeft geïnvesteerd en daarmee aan haar beloftes jegens haar Natuurstroomklanten heeft voldaan. Om de betrokken Natuurstroomklanten te laten zien waar deze investeringen onder andere aan zijn besteed, worden degenen die zich voor 15 februari 2018 bij ConsumentenClaim hebben aangesloten, uitgenodigd voor een bezoek aan het Prinses Alexia Windpark in Zeewolde op zaterdag 22 september 2018. Ook krijgen zij een voucher aangeboden ter waarden van EUR 25, waarmee zij een bespaarproduct kunnen ontvangen. Aanmelden voor de claim is niet meer mogelijk.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 31 juli 2018

Nuon voor de rechter in Natuurstroomaffaire
Op 1 april 2016 moet Nuon zich tegenover de rechter verantwoorden in een door ConsumentenClaim aangespannen procedure. Aan meer dan 200.000 consumenten, bedrijven en gemeenten verkocht Nuon jarenlang Natuurstroom. Klanten moesten voor Natuurstroom meer betalen dan voor grijze stroom. In ruil daarvoor garandeerde Nuon speciaal voor Natuurstroomklanten nieuwe duurzame projecten op te starten, zoals de bouw van extra windmolenparken. In de praktijk bleken de garanties van Nuon niets waard. Extra inkomsten uit Natuurstroom werden vanaf 2003 niet meer financieel verantwoord. Vanaf dat moment werd voor Natuurstroomklanten niets extra’s gedaan ten opzichte van grijze stroom klanten, terwijl zij wel meer moesten betalen. Alleen al voor consumenten gaat het om een totaalbedrag van meer dan 86 miljoen euro wat Nuon mogelijk moet terugbetalen. Lees meer

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 31 maart 2016

Start procedure tegen Nuon
Binnenkort starten wij een procedure tegen Nuon voor het product Natuurstroom. Jarenlang liet Nuon haar klanten een toeslag voor dit product betalen, terwijl de extra inkomsten werden gebruikt voor marketingdoeleinden in plaats van de beloofde bouw van extra windmolenparken. Helaas werd onlangs ons verzoek aan de rechter om een voorlopig getuigenverhoor te mogen houden definitief afgewezen. Anders hadden we de verantwoordelijke managers bij Nuon vooraf onder ede een verklaring kunnen laten afleggen. Deze stap slaan we nu over. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 20 januari 2016

Hoger beroep tegen Nuon behandeld

Op vrijdag 20 november is het Hoger Beroep behandeld inzake Nuon Natuurstroom. In het begin van 2016 wordt er een uitspraak verwacht.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 20 november 2015

Hoger beroep ingesteld tegen Nuon
ConsumentenClaim is in hoger beroep gegaan tegen de afwijzing van het eerder aangevraagde voorlopige getuigenverhoor. ConsumentenClaim wil de verantwoordelijke managers bij Nuon horen over mogelijke malversaties met het product Natuurstroom én groene stroom certificaten. Uit onderzoek is gebleken dat het mogelijk is om het controlesysteem op groene stroom certificaten te omzeilen. Er zijn aanwijzingen dat Nuon van de hiaten in het systeem gebruik heeft gemaakt.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 21 april 2015

Geen noodzaak tot voorlopig getuigenverhoor 
De rechtbank Amsterdam heeft bepaald dat de managers over de Natuurstroomaffaire vooralsnog niet onder ede gehoord zullen worden. Gedupeerden zouden hier geen belang bij hebben, aangezien de feiten al voldoende duidelijk zijn. De vervolgstap is dat namens gedupeerden een procedure tegen Nuon zal worden gestart.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 5 februari 2015

Nuon verzet zich tegen verhoren getuigen
Dinsdag 6 januari 2015 werd het verweerschrift van Nuon door de rechtbank Amsterdam behandeld. Nuon probeert er alles aan te doen om te voorkomen dat haar managers over de Natuurstroomaffaire aan de tand worden gevoeld. Nuon haalde bijna € 86 miljoen aan extra inkomsten binnen voor Natuurstroom. Daarvoor zouden extra investeringen in duurzame energie worden gedaan. Nuon kan daar geen bewijs voor leveren. Bronnen binnen Nuon zeggen dat het geld naar de afdeling marketing ging. De rechter doet uiterlijk 31 januari 2015 uitspraak.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 7 januari 2015

ConsumentenClaim daagt Nuon voor de rechter ConsumentenClaim heeft een verzoekschrift bij de rechtbank ingediend om de hoofdrolspelers bij Nuon in de Natuurstroomaffaire onder ede te kunnen horen. Eerder berichtte het Financieele Dagblad hierover: ruim € 86 miljoen aan extra inkomsten ging naar de afdeling marketing die het geld gebruikte voor de werving van grijze stroom klanten. Lees meer

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 6 oktober 2014

Nuon vraagt om uitstel
Wij hebben Nuon een groot aantal vragen gesteld over jaarverslagen, accountsverklaringen en andere informatie die we eerder van Nuon mochten ontvangen. Aangezien beantwoording van de vragen uitblijft, hebben wij Nuon een laatste termijn gesteld om openheid van zaken te geven. Als reactie hierop heeft Nuon aangegeven meer tijd nodig te hebben om alle vragen te beantwoorden. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 29 april 2014

Vordering ingediend
Veel cliënten hebben ons in het bezit gesteld van het Natuurstroom-garantiecertificaat en brieven van Nuon. De afgelopen maanden hebben wij op basis hiervan uitgebreid onderzoek gedaan. Onze conclusie is dat Nuon een groot deel van de aan haar Natuurstroomklanten gedane beloften niet is nagekomen. Inmiddels hebben wij namens een representatieve groep cliënten een vordering ingediend bij Nuon en om opheldering gevraagd. Afhankelijk van de uitkomst van deze proefzaken zullen wij een claim openstellen voor alle Natuurstroomklanten. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 4 december 2013

Actie ConsumentenClaim tegen Nuon Natuurstroom
Uit berichtgeving in het FD blijkt dat Nuon Natuurstroomklanten jarenlang heeft misleid. ConsumentenClaim is van mening dat klanten gecompenseerd moeten worden. Het is nog onduidelijk in hoeverre Nuon dit uit eigen beweging zal doen. “Wij houden dit zeer nauwlettend in de gaten. Indien Nuon haar klanten onvoldoende compenseert, komen wij in actie”, aldus Stef Smit, directeur van ConsumentenClaim. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd 30 augustus 2013