Wat is Natuurstroom?

Natuurstroom is stroom die volledig CO2-vrij wordt opgewekt. Voor Natuurstroom wordt een toeslag op de energieprijs in rekening gebracht. Voor een gemiddeld huishouden (circa 3500 KWh) loopt deze toeslag op tot tientallen euro's per jaar.

Zo omschrijft Nuon Natuurstroom zelf:

"Nuon Natuurstroom: de schoonste stroom, wordt voor 100% opgewekt met zonnepanelen, windmolens en waterkrachtcentrales. Hiermee is Nuon Natuurstroom volledig emissievrij en veroorzaakt geen CO2 uitstoot, één van de belangrijkste veroorzakers van het broeikaseffect."

In het afgegeven garantiecertificaat wordt aangegeven dat de stroom wordt opgewekt via schone en onuitputtelijke bronnen: zon, wind en water. Er wordt gegarandeerd dat de extra inkomsten volledig worden besteed aan nieuwe projecten ter opwekking van duurzame energie.
natuurstroom