Nuon Natuurstroom

Na een aantal juridische procedures hebben ConsumentenClaim en Nuon besloten hun geschil over het product Natuurstroom bij te leggen. 

Na berichtgeving in de media in 2013 was bij een aantal Natuurstroomklanten twijfel gerezen of de extra bijdrage die Natuurstroomklanten betaalden op juiste wijze door Nuon is geïnvesteerd in duurzame energieprojecten. In de procedures is komen vast te staan dat Nuon de afgelopen jaren op zeer grote schaal in duurzame energieprojecten heeft geïnvesteerd  en daarmee aan haar beloftes jegens haar Natuurstroomklanten heeft voldaan. 

Om de betrokken Natuurstroomklanten te laten zien waar deze investeringen onder andere aan zijn besteed, worden degenen die zich voor 15 februari 2018 bij ConsumentenClaim hebben aangesloten, uitgenodigd voor een bezoek aan het Prinses Alexia Windpark in Zeewolde op zaterdag 22 september 2018. Ook krijgen zij een voucher aangeboden ter waarden van EUR 25, waarmee zij een bespaarproduct kunnen ontvangen. Aanmelden voor de claim is niet meer mogelijk.


natuurstroom