Nuon Natuurstroom

Jarenlang liet Nuon haar klanten extra betalen voor Natuurstroom. Daarbij werd de garantie gegeven dat speciaal voor natuurstroomklanten extra windparken, waterkrachtcentrales en zonnecentrales gebouwd zouden worden. Tot eind 2002 heeft Nuon investeringen in duurzame projecten verantwoord. Daarna niet meer. Er zijn sterke aanwijzingen dat Nuon de extra inkomsten voor andere doeleinden heeft gebruikt.

Er zijn ongeveer 217.000 particulieren en 500 bedrijven die de afgelopen jaren Natuurstroom bij Nuon hebben afgenomen. Wij zijn van mening dat al deze klanten vanaf eind 2002 de door hen betaalde toeslag voor Natuurstroom moeten terugkrijgen. Afhankelijk van het energiegebruik kan de toeslag voor Natuurstroom oplopen tot gemiddeld € 80,- per jaar.

Aanmelden

Wilt u ook schadevergoeding? Meld u gratis aan. U kunt uw aanmelding volledig online regelen.

No cure no pay

ConsumentenClaim werkt op basis van no cure no pay. Alleen bij succes vragen wij een vergoeding van 25% van het voor u behaalde resultaat. Als er geen resultaat voor u wordt bereikt, betaalt u niets. 

nu.nl-logo