Nieuws

Reactie naar aanleiding van uitspraak rechtbank in procedure tegen NS inzake overvolle treinen:
ConsumentenClaim vindt de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland in de proefprocedure over overvolle treinen teleurstellend. De rechtbank acht wanprestatie aan de zijde van NS onvoldoende aannemelijk gemaakt en stelt dat reizigers geen recht hebben op een zitplaats. Verder is de rechtbank van mening dat reizigers op toezeggingen van NS in het door haar uitgegeven reizigershandvest en vervoersplan geen beroep kunnen doen. Daar staat bijvoorbeeld dat NS intercity-reizigers bij een reistijd van meer dan 15 minuten altijd een zitplaats wil aanbieden. De treinreiziger wiens zaak aan de rechter was voorgelegd, kon in een referentieperiode van 3 weken in 45% van de reizen niet zitten en in 20% van de reizen zelfs in het geheel niet mee omdat de trein te vol zat. Desondanks krijgt hij geen compensatie. Directeur Stef Smit van ConsumentenClaim: “Wij feliciteren NS met deze uitspraak. Hoewel wij niet gelukkig zijn met de uitkomst van de rechtszaak, hebben wij de afgelopen 2 jaar gezien dat NS mede onder druk van onze procedure en de daarmee gepaard gaande media-aandacht veel verbeteringen voor reizigers heeft doorgevoerd. Daarmee hebben de reizigers toch gedeeltelijk gewonnen. We hopen dat NS doorgaat met deze verbeteringen net zolang tot de problemen met overvolle treinen volledig zijn opgelost.”

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 6 juni 2018

Zitting NS
Op 22 maart 2018 vond de zitting tegen NS plaats. NS moest zich verantwoorden voor drie rechters in verband met de te volle treinen. Alle partijen zijn aan het woord geweest en er wordt over een aantal weken een uitspraak door de rechters gedaan. ConsumentenClaim heeft NS gedagvaard omdat er meer zitplaatsen in de treinen moeten komen en reizigers gecompenseerd moeten worden bij te volle treinen. Lees hier het artikel van de Telegraaf over de zitting. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 22 maart 2018

Drukte in de trein 2017

De kans op een zitplaats was volgens de NS in 2017 even groot als in 2016, terwijl het aantal reizigers is gegroeid. Het aantal impactvolle storingen is flink gegroeid in 2017. Naar schatting hadden honderdduizenden reizigers hier last van. Bij vertraging of uitval kunnen reizigers een claim indienen bij NS. Het komt veel voor dat een claim onterecht wordt afgewezen, waarna reizigers in een proces terechtkomen dat 4 maanden kan duren. Het OV loket constateerde dit probleem eind 2016 al.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 1 februari 2018

Meer rechters op NS-Claim gezet

De rechtbank Midden-Nederland heeft de procedure van ConsumentenClaim tegen NS in verband met overvolle treinen doorverwezen naar een meervoudige kamer. Dit betekent dat de zaak vanaf nu wordt behandeld door drie rechters in plaats van één. De rechtbank gaf als verklaring voor de doorverwijzing dat de zaak een grote impact kan hebben voor een grote groep mensen en dat de kantonrechter daar niet alleen over wil beslissen. ConsumentenClaim komt op voor meer dan 10.000 gedupeerde treinreizigers en eist compensatie voor de slechte dienstverlening van NS. Lees meer

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 10 mei 2017

Dijksma onduidelijk in Tweede Kamer 
Verschillende Kamerleden lieten weten dat staatssecretaris Dijksma onduidelijk is geweest over de inzet van treinstellen om de drukte op te kunnen lossen. Lees meer

Nu.nl, gepubliceerd op 21 februari 2017

60% ontevreden met nieuwe dienstregeling
Circa 60% vindt de nieuwe dienstregeling van NS, die in december 2016 van start ging, een verslechtering. In totaal hebben 152 mensen hun stem uitgebracht. 20% vindt dat de dienstregeling niet veel is veranderd en het overige percentage vindt het een verbetering. Dit blijkt uit een poll van ConsumentenClaim. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 20 februari 2017

Rechtbankprocedure tegen NS gestart
NS is gisteren door ConsumentenClaim gedagvaard vanwege de overvolle treinen in de spits. Treinreizigers krijgen niet de service en het comfort waarvoor zij betalen en moeten volgens de massaclaimorganisatie gecompenseerd worden. Voor de zaak die nu wordt uitgeprocedeerd, werd in november 2016 over een periode van 3 weken gedetailleerd bijgehouden en gedocumenteerd hoe vol de treinen zaten op het Intercitytraject van Utrecht Centraal naar Amsterdam-Zuid. De treinreiziger moest in 45% van de reizen langer dan 15 minuten staan en kon in 20% van de gevallen zelfs niet instappen, omdat de trein overvol zat. Ook deden zich in 1 op de 6 reizen onveilige situaties voor, omdat Intercitytreinen niet zijn voorzien van handgrepen waar reizigers zich onderweg aan kunnen vasthouden.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 26 januari 2017

Nieuwsarchief 2016Nieuwsarchief 2015
In onderstaande video wordt uitgelegd waarom er meer rechters op de NS-Claim zijn gezet.