Achtergrond

Fouten NS

De oorzaak van de overvolle treinen is een tekort aan treinstellen. Dit tekort voorzag NS al in 2014 toen zij met spoed nieuwe sprinters bestelde die vanaf 2017 uitgeleverd gaan worden. Het tekort aan treinen was aan NS te wijten (o.a. het Fyra-debacle). Bovendien verzuimde NS om maatregelen te nemen om het tekort aan treinen in de tussenliggende periode op te vangen, terwijl dat wel mogelijk was. Inmiddels heeft NS onder druk van onze claim een aantal maatregelen genomen om de gemaakte fouten te herstellen. Deze maatregelen komen echter te laat en zijn ontoereikend.

Gevolgen

Het gevolg van het tekort aan treinen is dat reizigers dagelijks moeten staan in de trein of zelfs op het perron achterblijven omdat de treinen te vol zitten. NS levert hiermee niet de dienstverlening die reizigers mogen verwachten en waar reizigers voor betalen. NS voldoet ook niet aan haar inspanningsverplichting om reizigers in de regel een zitplaats te bieden (behoudens bijzondere omstandigheden). 

Wij willen dat de problemen op het spoor zo snel mogelijk worden opgelost en dat reizigers behoorlijk worden vervoerd. Zolang NS dat niet doet, zijn wij van mening dat reizigers die hinder ondervinden van de overvolle treinen recht hebben op een compensatie.