Persbericht 16 juni 2017

Hof wijst oneerlijke Fortisschikking af

Amsterdam, 16 juni 2017 – Het gerechtshof Amsterdam heeft op 16 juni 2017 de Fortisschikking afgewezen. Het hof vindt de regeling onredelijk omdat een selecte groep actieve beleggers een hogere schadevergoeding krijgt dan andere beleggers, terwijl zij precies dezelfde schade hebben geleden. Het hof zet verder vraagtekens bij de hoge schadevergoedingen die de belangenorganisaties voor zichzelf hebben bedongen. Volgens het hof heeft het eigen belang een grote rol gespeeld bij het tot stand komen van de schikkingsovereenkomst. De uitspraak is een overwinning voor ConsumentenClaim en een grote groep beleggers namens wie zij verweer voerde tegen de regeling. Het hof nam vrijwel alle aangevoerde bezwaren die tegen de regeling waren aangevoerd over. Ageas en de belangenorganisaties, waaronder de VEB, krijgen van het hof nu vier maanden de tijd om met een nieuwe regeling te komen.

Stef Smit van ConsumentenClaim is blij met de uitspraak van het hof: “Het is heel goed dat deze oneerlijke en onredelijke regeling van tafel is. Dit opent de weg voor onze cliënten en alle andere beleggers die nog niet in actie zijn gekomen om ook aanspraak te kunnen maken op een hogere schadevergoeding.” Het hof geeft in haar uitspraak verder nog een aantal belangrijke aanwijzingen waarmee bij een nieuw voorstel rekening moet worden gehouden. Zo mogen schadevergoedingen niet aan de betrokken belangenorganisaties worden uitbetaald, omdat dan de belangen van hun achterban onvoldoende zijn gewaarborgd. Ook mag er geen onderscheid meer worden gemaakt tussen de verschillende beleggers. Alleen als er daadwerkelijk meer schade is geleden of meer kosten zijn gemaakt, is een afwijkende hogere schadevergoeding toegestaan.