Nieuws

Banken gestart met versturen overzichten
Een aantal banken is inmiddels gestart met het versturen van positie-overzichten. Op deze overzichten staat het aantal Fortis-aandelen wat iemand had in de relevante periodes in 2007 en 2008. Met deze overzichten kunnen beleggers hun claim onderbouwen. Bent u cliënt bij ConsumentenClaim? Bewaar het overzicht dan goed en wacht onze nadere instructies af.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 10 augustus 2018

Enkele details Fortisschikking
Ageas heeft enkele details voor gedupeerde aandeelhouders bekendgemaakt in navolging van de algemeen verbindendverklaring van de Fortisschikking door het Gerechtshof Amsterdam op 13 juli 2018. Aandeelhouders kunnen vanaf vrijdag 27 juli 2018 een vergoeding aanvragen middels een claimformulier via FORsettlement.com. ConsumentenClaim gaat dit voor haar cliënten regelen, zij kunnen verdere berichtgeving afwachten. Aandeelhouders die uiterlijk op maandag 31 december 2018 een volledig claimdossier met alle noodzakelijke bewijsstukken indienen, hebben recht op een vervroegde uitkering van 70% van hun compensatie. Meer informatie vindt u in het persbericht van Ageas

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 16 juli 2018

Hof Amsterdam keurt schikking goed

Op 13 juli 2018 heeft het gerechtshof Amsterdam het schikkingsakkoord algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat gedupeerde Fortis-beleggers na 10 jaar eindelijk compensatie voor de door hen geleden schade tegemoet kunnen zien. Door de verweerprocedure van ConsumentenClaim werd het eerdere schikkingsakkoord verworpen. Daarop verhoogde Ageas het totale compensatiebedrag met € 100 miljoen en werd de oneerlijke tweedeling tussen actieve en niet actieve claimanten aangepast. Zodra er meer bekend is over de uitvoering van de compensatieregeling dan ontvangen deelnemers aan onze Fortisclaim daarvan persoonlijk bericht.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 13 juli 2018

Uitspraak verwacht Hof Amsterdam
De uitspraak van het gerechtshof Amsterdam inzake de Fortis-schikking wordt op 13 juli 2018 verwacht. Het wordt dan bekend of de aangepaste compensatieregeling algemeen verbindend wordt verklaard. De zittingen vonden plaats in maart 2018. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 14 maart 2018

Openbare hoorzitting Fortis-schikking hof Amsterdam
De eerder bekendgemaakte, verbeterde compensatieregeling van Ageas wordt op 16 maart 2018 tijdens een openbare hoorzitting besproken door het gerechtshof in Amsterdam. Het eerste voorstel werd na verweer van ConsumentenClaim afgekeurd door hetzelfde gerechtshof. Het is nu aan de rechter om te bepalen of de compensatieregeling algemeen verbindend wordt verklaard. Lees meer

De Tijd, gepubliceerd op 31 januari 2018. 

Sterk verbeterde compensatieregeling
Op 12 december 2017 heeft Ageas een sterk verbeterde compensatieregeling bekendgemaakt. Deze nieuwe regeling kwam tot stand nadat ConsumentenClaim uitgebreid verweer voerde bij het gerechtshof Amsterdam en in het gelijk werd gesteld. De nieuwe regeling kent hogere vergoedingen toe aan beleggers (Ageas stelde € 100 miljoen extra beschikbaar) en het eerdere onderscheid tussen actieve en niet-actieve claimanten is met uitzondering van een onkostenvergoeding komen te vervallen. Lees meer

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 12 december 2017

Ageas krijgt meer tijd voor nieuwe schikking 
Het gerechtshof gaf Ageas en de belangenorganisaties tot 17 oktober 2017 de tijd om met een nieuw voorstel te komen. Helaas is het Ageas en de andere belangenorganisaties niet gelukt om op tijd met een nieuw voorstel te komen. Deze week heeft het hof de partijen daarom 8 weken langer de tijd gegeven. Ondertussen is er wel € 100 miljoen extra door Ageas vrijgemaakt om tegemoet te kunnen komen aan de belangrijkste bezwaren van het Hof. Lees hier het persbericht van Ageas.

 ConsumentenClaim, gepubliceerd op 19 oktober 2017

Hof wijst oneerlijke schikking af
Het gerechtshof heeft op 16 juni 2017 bepaald dat de door Ageas en een aantal belangenorganisaties voorgestelde compensatieregeling afgewezen dient te worden. Volgens het hof is de regeling oneerlijk doordat een deel van de beleggers een hogere vergoeding krijgt dan anderen, terwijl zij dezelfde schade hebben geleden. Ook de hoge vergoedingen die de belangenorganisatie voor zichzelf hadden bedongen worden als onredelijk bestempeld. Het hof heeft hiermee alle belangrijke argumenten die door ConsumentenClaim namens een grote groep individuele beleggers naar voren waren gebracht, overgenomen. Lees meer

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 16 juni 2017

Zitting Fortis
Op vrijdag 24 maart 2017 vond de zitting inzake Fortis bij het gerechtshof in Amsterdam plaats om de huidige regeling algemeen verbindend te laten verklaren. ConsumentenClaim heeft hier verweer tegen gevoerd. De uitspraak volgt 16 juni 2017. Kijk het hier terug

VRT, gepubliceerd op 24 maart 2017

Fortis-schikking onder vuur
ConsumentenClaim heeft op 9 februari 2017 namens meer dan 1000 beleggers een verweerschrift ingediend bij het gerechtshof Amsterdam om de Fortis-schikking aan te vechten. In 2016 bereikte Ageas, de rechtsopvolger van Fortis, met een aantal belangenbehartigers een akkoord over een compensatieregeling. Deze regeling, waarbij gedupeerden slechts een fractie van hun schade vergoed krijgen, dreigt binnenkort voor alle beleggers die niet in actie komen te gaan gelden. Dit komt doordat Ageas en de belangenbehartigers bij het gerechtshof Amsterdam een verzoek hebben ingediend om de regeling algemeen verbindend te verklaren. ConsumentenClaim verzet zich tegen de regeling en procedeert door voor een hogere schadevergoeding. Lees meer

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 9 februari 2017

Hulp nodig bij indienen van uw Fortisclaim?

Bel 088 - 400 42 42