Blog: De aanhouder wint

Op 17 maart 2000 kreeg internetbedrijf World Online een beursnotering. De beursgang bleek al snel een grote teleurstelling. De koers van het aandeel daalde met tientallen procenten in enkele weken tijd. Vlak na de beursnotering ontstond er veel commotie rondom de betrokkenheid van oprichtster Nina Brink. Hieronder een chronologisch overzicht met wat er zich allemaal heeft afgespeeld in de twee weken na de beursgang.

Vrijdag 17 maart 2000 –  slotkoers 43,20 euro
Internetbedrijf World Online kreeg vanmiddag een notering aan de beurs, waarbij oprichtster Nina Brink in één klap miljardair is geworden. De beursgang blijkt al snel een teleurstelling: de aandelen werden op de beurs g

eïntroduceerd voor 43 euro, openden op 50,20 euro en waren bij het sluiten van de beurs gezakt tot 43,20 euro. Veel beleggers deden kort na de opening van de handel het aandeel weer massaal in de verkoop. Het koersverloop was dramatisch vergeleken met de populariteit rond de introductie.

Zaterdag 18 maart 2000
De eerste feitjes over de beursgang komen naar voren:
- In de eerste vier minuten werden circa 7,5 miljoen aandelen verkocht.
- Na een half uur waren 19 miljoen aandelen verhandeld, een kwart van het totaal uitgegeven aandelen.
- In totaal werden er 58 miljoen aandelen verhandeld en de beurs sloot op 43,20 euro.

Maandag 20 maart 2000 – slotkoers 37,40 euro
Wederom doet World Online het niet goed op de beurs. Het aandeel is, nadat het eerder op de dag al op 34,85 euro stond, gesloten op 37,40 euro. Dat is ruim 13 procent onder de introductieprijs. 

Dinsdag 21 maart 2000 – slotkoers 29,95 euro
Vandaag daalde het aandeel met bijna twintig procent om te sluiten op een koers van 29,95 euro. Beleggers die afgelopen vrijdag het aandeel kochten voor 43 euro, hebben inmiddels per aandeel 13,05 euro verlies geleden.

Woensdag 22 maart 2000 – slotkoers 32,35 euro
Een van de verkopende partijen is de Amerikaanse investeringsmaatschappij Baystar Capital. Baystar heeft in een persbericht gemeld dat zij afgelopen vrijdag 1,2 miljoen aandelen World Online heeft verkocht. Het bedrijf mocht de stukken op ieder moment verkopen. Nina Brink profiteert van de aandelenverkoop van Baystar.

Baystar Capital is vrijwillig en eenzijdig een ‘lock-up’-regeling overeengekomen met Goldman Sachs en ABN Amro, de banken die de beursgang van de internetaanbieder hebben begeleid. Het Amerikaanse beleggingsfonds mag tot 15 mei geen aandelen World Online meer verkopen zonder toestemming van de twee banken. Door deze bekendmaking steeg het aandeel World Online met 8 procent naar 32,35 euro. 

Donderdag 23 maart 2000 – slotkoers 30,40 euro
Vandaag staan de kranten vol over topvrouw Nina Brink van World Online. Zij blijkt indirect betrokken bij één van de grote verkopen van aandelen in haar bedrijf tijdens de eerste beurshandel. Baystar Capital, een Amerikaanse investeringsmaatschappij die tien miljoen aandelen van haar beheert, geeft toe een deel ervan verkocht te hebben.

Vrijdag 24 maart 2000 – slotkoers 27,85 euro
Het blijkt dat World Online voor de eigen werknemers 22 miljoen euro beschikbaar gesteld heeft voor renteloze leningen. De mogelijkheid om renteloos te lenen is een bijzondere secundaire arbeidsvoorwaarde die World Online met het oog op de beursgang heeft ingesteld. De bedoeling was werknemers te laten delen in de verwachte koerswinsten. Gesteld dat de kredietmogelijkheid helemaal is opgegaan, zou per werknemer gemiddeld ruim 35 duizend gulden beschikbaar zijn geweest. Voor de werknemers die een renteloze lening hebben afgesloten is dit een behoorlijke tegenvaller. Het renteloze karakter van de lening loopt namelijk af na een jaar. Daarna kan de lening onder ‘normale marktvoorwaarden’ worden aangeboden.

Ook vandaag gaat het drama rond World Online weer verder. Halverwege de dag leek het beter te gaan en kon het aandeel eindelijk eens een plus laten zien. Maar dat was van korte duur en aan het einde van de dag ging het wederom mis. Tegen twee uur had World Online een hoogste koers neergezet van 31,90 euro. Vervolgens daalde de waarde van de aandelen naar een dieptepunt van 24,10 euro. In de laatste minuten van de handel trokken koopjesjagers de koers weer wat omhoog, waardoor de koers eindigde op 27,85 euro.

Maandag 27 maart 2000 – slotkoers 24,50 euro
De koers van het aandeel World Online heeft vanmorgen een nieuw dieptepunt bereikt op 23,50 euro. Dit is iets meer dan de helft van de introductieprijs van 43 euro. Tegen de middag sloot de beurs op 24,50 euro.

Dinsdag 28 maart 2000 – slotkoers 26,90 euro
Nina Brink lijkt betrokken te zijn bij de verkoop van nog eens 7,3 miljoen aandelen in haar bedrijf, maar wil daarover geen uitsluitsel geven. Deze 7,3 miljoen aandelen zijn onmiddellijk op de eerste beursdag verkocht door een nog onbekende partij. Het verkopen van aandelen door bestuurders vlak voor de beursgang, wordt in de financiële wereld als een motie van wantrouwen jegens het eigen bedrijf gezien. 

ABN Amro heeft bij het opstellen van het prospectus van World Online aangedrongen op meer openheid over het aandelenbezit van topvrouw Nina Brink en de transacties die zij voorafgaand aan de beursgang heeft gedaan. Op uitdrukkelijk verzoek van Brink is dit echter niet gebeurd, omdat zij het in strijd achtte met haar recht op privacy.

Woensdag 29 maart 2000 – slotkoers 27,80 euro
Het Financieel Dagblad meldt dat het belang van Nina Brink in World Online onjuist is voorgespiegeld. Voor de beursgang was bekend dat Brink 10% van de aandelen bezat, maar sinds december 1999 heeft zij nog maar een belang van 3,1%. Door de beursgang is dat belang verwaterd tot 2,6%.

Donderdag 30 maart 2000 – slotkoers 24,90 euro
World Online gaat binnen enkele dagen volledige openheid geven over de ontwikkelingen voor, tijdens en na de beursgang. Naar verwachting zal voorzitter Nina Brink niet langer als boegbeeld van het bedrijf het woord voeren en gaat CEO Simon Duffy een prominentere rol spelen.

Vrijdag 31 maart 2000 – slotkoers 23,35 euro
Met een koersval van nog eens twintig procent vanmorgen neemt de druk op World Online-topvrouw Nina Brink verder toe. Er wordt getwijfeld of World Online en de banken (ABN Amro en Goldman Sachs) die de beursgang van het Internet-dienstenbedrijf regelden de financiële wereld wel alles verteld hebben dat relevant is om te beslissen over een belegging in World Online.

Terwijl de positie van World Online-topvrouw Nina Brink in de financiële wereld ter discussie staat, houdt het bedrijf zich vooralsnog op de achtergrond. Brink zou moeten terugtreden als boegbeeld van het internetfonds, ten gunste van Simon Duffy, die nu al de dagelijkse leiding heeft.

Zaterdag 1 april 2000
Nina Brink is creatief omgesprongen met de nieuwe beursregels omtrent beursintroducties. Om te kunnen beoordelen of zij ze ook heeft overtreden, moet zij haar afspraken met beleggingsmaatschappij Baystar Capital onthullen. 

Maandag 3 april 2000 – slotkoers 19,25 euro
Nina Brink blijft voorlopig aan bij World Online, terwijl het aandeel steeds verder daalt. Brink heeft vanmorgen onthuld dat ze ongeveer 200 miljoen gulden heeft verdiend met de verkoop van aandelen World Online in december. De koers van het aandeel daalde vanmorgen verder met bijna 7 procent tot onder de 22 euro.

Volgens de directeur van de Vereniging van Effecten Bezitters (VEB) heeft Nina Brink bewust onduidelijkheid laten ontstaan over de verkoop van aandelen voor de beursgang. Brink verklaarde vanochtend dat ze tweederde van haar aandelen voor de beurgang had verkocht om de financiële toekomst van haar familie veilig te stellen. In de verplichte prospectus stond dat Brink haar aandelen had ‘overgedragen’ aan drie andere beleggers. Brink zegt nu dat ze niet kon weten dat het bedrijf Baystar, waaraan ze de aandelen overdroeg, onmiddellijk na de beursgang zou doorverkopen. Brink heeft haar aandelen in december al verkocht voor 6 dollar per stuk. Volgens de VEB kon zij weten dat Baystar de aandelen zou doorverkopen. In tegenstelling tot andere grootaandeelhouders, had dit bedrijf niet getekend om de aandelen voor zes maanden vast te houden

27 november 2009
De Hoge Raad stelt dat World Online en de banken ABN Amro en Goldman Sachs zich bij de beursgang schuldig hebben gemaakt aan misleiding. De Hoge Raad stelt dat het prospectus misleidend was, omdat niet vermeld is voor welke prijs Brink haar aandelen heeft verkocht drie maanden voor de beursgang. ABN Amro valt bovendien te verwijten dat het op de eerste beursdag de misleidende openingskoers heeft bewerkstelligd.

2012-2014
Na een jarenlange strijd kunnen gedupeerde beleggers uiteindelijk toch terugkijken op een succesvolle afhandeling van hun claim.