Nieuwsoverzicht

DSB leent €1,4 miljard om 35% terug te betalen
DSB leent € 1,4 miljard van ING, Rabobank en ABN Amro om deze maand nog 35% van de openstaande claim terug te betalen. In totaal hebben zij dan 74% uitgekeerd. Het duurt echter nog tien jaar voordat alle schuldeisers zijn afbetaald. Tot nu toe hebben 24.000 gedupeerden zich aangemeld voor de compensatieregeling. Aanmelden voor de compensatieregeling kan tot 8 november 2015. Lees meer

Nu.nl, gepubliceerd op 8 december 2014

Compensatieregeling DSB is definitief
Dinsdag 4 november 2014 is de compensatieregeling door het gerechtshof in Amsterdam algemeen verbindend verklaard. De regeling geldt voor alle gedupeerden van de failliete DSB bank. Lees meer

Nu.nl, gepubliceerd op 4 november 2014

Nieuwe tussenuitspraak

Op 13 mei deed het Gerechtshof een nieuwe tussenuitspraak. Hieruit blijkt dat de compensatieregeling tekortschiet op verschillende onderdelen. De verzoekers krijgen tot 8 juli de tijd om de compensatieregeling aan te passen. Naar verwachting volgt de einduitspraak niet eerder dan eind 2014.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 19 mei 2014

Update

  •  Op 12 november 2013 bepaalde het Gerechtshof Amsterdam dat de compensatieregeling die is geboden een toelichting behoeft. Om deze reden doet zij nog geen definitieve uitspraak. Lees meer
  • Op 13 mei zal het Gerechtshof een nieuwe tussenuitspraak doen. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 6 mei 2014

Curatoren DSB dienen claim tegen DNB in
De DSB-curatoren hebben op 25 oktober een claim ingediend tegen De Nederlandsche Bank (DNB). Volgens hen is de toezichthouder aansprakelijk voor de schade die schuldeisers lijden door het faillissement van DSB. De curatoren vinden dat  de centrale bank in 2005 ten onrechte een bankvergunning aan DSB heeft verleend en dat er sprake was van falend toezicht. Verder heeft DNB voorafgaand aan het faillissement ten onrechte de kredietfaciliteit van DSB met 1 miljard verlaagd. Lees meer.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 25 oktober 2013

DSB curatoren willen compensatieregeling verbindend laten verklaren
Op 15 oktober beslist het gerechtshof Amsterdam over het verzoek van de curatoren van DSB Bank om de eerder opgezette compensatieregeling  algemeen verbindend te laten verklaren voor alle gedupeerden. Dit houdt in dat alle (oud-) cliënten van DSB Bank gebonden zijn aan de compensatieregeling, tenzij er binnen 3 maanden na de uitspraak gebruik wordt gemaakt van de opt-out regeling. Cliënten die gebruik willen maken van de compensatieregeling moeten zich binnen een jaar na de uitspraak bij DSB Bank melden. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 15 oktober 2013

Brief 17 juni 2013 aan gedupeerden DSB Bank verzonden
Alle gedupeerden van DSB Bank (circa 345.000) hebben 17 juni een brief ontvangen afkomstig van curatoren en de partijen die eerder betrokken waren bij de totstandkoming van de compensatieregeling van DSB. In de brief wordt informatie gegeven over een gezamenlijk verzoek aan het gerechtshof te Amsterdam om de compensatieregeling verbindend te verklaren. Als het verzoek wordt toegewezen zal de regeling voor alle gedupeerden gelden. Wel zullen de gedupeerden die niet onder de regeling wensen te vallen dat kunnen aangeven. Zij kunnen dan binnen drie maanden een zogenaamde opt-outmelding doen. Op 15 oktober 2013 zal het verzoek mondeling behandeld worden in het Paleis van Justitie te Amsterdam. De gedupeerden en andere belanghebbenden kunnen tegen het verzoek verweer voeren. ConsumentenClaim onderzoekt thans de mogelijkheden om eventueel met succes verweer tegen het verzoek te kunnen voeren en zal u daarover in de komende tijd nader informeren.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 18 juni 2013

DSB curatoren willen compensatieregeling afwikkelen
De curatoren van de DSB willen de compensatieregeling die in 2011 is afgesproken, zo snel mogelijk afwikkelen. Zij hebben daarom een verzoek ingediend bij het hof in Amsterdam om een grens te kunnen stellen aan de periode waarin gedupeerden zich kunnen aanmelden voor de regeling. Binnenkort krijgen zo'n 345.000 klanten van DSB nog een brief thuisgestuurd, waarin zij over de kwestie worden geïnformeerd. Klanten die geen gebruik willen maken van de regeling en verder willen procederen voor compensatie, dienen hiervoor een verklaring in te dienen. 

De Gelderlander, gepubliceerd op 17 juni 2013

Aantal klachten DSB neemt nog steeds toe
De curatoren van de in 2009 failliet gegane DSB Bank ontvangen wekelijks nog zo’n 60 tot 110 nieuwe klachten.  Het betreft zowel claims inzake polissen en effectenproducten als claims naar aanleiding van te hoge leningen.  In totaal zijn al bijna 24.000 klachten binnengekomen. Ook ConsumentenClaim is volop bezig met het afwikkelen van DSB-zaken.

Nu.nl, gepubliceerd op 1 februari 2013

Curatoren stellen Dirk Scheringa aansprakelijk
De curatoren van DSB Beheer eisen 20 miljoen euro van de voormalig directeur-grootaandeelhouder. In juni verschenen enkele onderzoeken waaruit bleek dat Dirk Scheringa niet vrijuit gaat als het gaat om de ondergang van de DSB. Volgens de curatoren geldt de aansprakelijkheidsstelling nu voor DSB Beheer, maar het is goed mogelijk dat Scheringa in de toekomst ook aansprakelijk gesteld gaat worden voor DSB Bank. Lees meer

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 7 augustus 2012

DSB wederom in het ongelijk gesteld
De rechtbank Amsterdam heeft op 11 juli 2012 DSB wederom in het ongelijk gesteld. Deze keer ging het om de informatieverstrekking aan de deposito-spaarders. Volgens de rechter had DSB moeten melden dat zij onder verhoogd toezicht stond. Nu zij dit niet heeft gedaan hebben de gedupeerden met een zogenaamd achtergesteld deposito alsnog een vordering op de bank. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 17 juli 2012

DSB-stichtingen ontvangen € 1,4 miljoen
Uit het tiende openbare verslag van de curatoren blijkt dat de belangenbehartigers, waaronder de Stichting Hypotheekleed en de Stichting Steunfonds Probleemhypotheken, maar liefst 1,4 miljoen euro hebben geïncasseerd. Dit geld is niet voor de gedupeerden, maar voor de stichtingen zelf en hun advocaten. De vergoeding is toegekend voor het gevoerde overleg met betrekking tot de onlangs gepresenteerde compensatieregeling. De ontvangen bedragen staan echter in geen enkele verhouding tot de uitgevoerde werkzaamheden. ConsumentenClaim heeft de compensatieregeling nog in onderzoek. ConsumentenClaim benadrukt dat zij geen gelden van de curatoren heeft aangenomen.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 1 november 2011

Akkoord bereikt tussen curatoren en belangenbehartigers
De curatoren hebben een akkoord bereikt met een aantal stichtingen en vertegenwoordigers van rechtsbijstandverzekeraars. Op 19 september 2011 is het akkoord gepresenteerd. Het akkoord bevat regelingen ten aanzien van koopsompolissen, beleggingsverzekeringen, overkreditering en aandelenleasecontracten. Meer informatie kunt u vinden op de website www.dsbcompensatie.nl. ConsumentenClaim bestudeert de regeling en laat u binnenkort weten hoe u hier het beste op kunt reageren.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 19 september 2011

Belangrijke uitspraak voor achtergestelde depositohouders
Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft op 30 juni 2011 bepaald dat de achtergestelde depositohouders bij DSB Bank toch onder het deposito garantiestelsel vallen. De Nederlandsche Bank zorgt voor uitvoering van het garantiestelsel. De voorbereidingen zijn in volle gang. Binnenkort kunnen rekeninghouders een aanvraag doen. DNB maakt later bekend vanaf wanneer dit mogelijk is. Klik hier voor meer informatie.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 14 juli 2011

Juridische strijd over DSB-geld
De juridische strijd tussen twee stichtingen en de De Nederlandsche Bank (DNB) over geld van de failliete DSB Bank is een nieuwe fase beland. DNB vordert 3,5 miljard euro uit de failliete boedel van DSB, maar de stichting Hypotheekleed en de stichting Centralebankclaim bestrijden die vordering met een 'tegenclaim' tot een bedrag van 1,3 miljard euro. 

De Telegraaf, gepubliceerd op 7 maart 2011

Schikking aandelenleaseproducten: Hollands Welvaren
Op 10 december 2010 is bekend gemaakt dat de curatoren en een aantal stichtingen overeenstemming hebben bereikt over compensatie van de DSB gedupeerden die een aandelenleasecontract Hollands Welvaren Select of Hollands Welvaren II hebben afgesloten.

ConsumentenClaim, gepubliceerd 10 december 2010

Curatoren DSB nu zelf onder vuur
De curatoren die het faillissement van DSB afwikkelen, liggen onder vuur. De Vereniging van Clienten van Financiële Instellingen (VCFI) heeft aan de Amsterdamse rechtbank gevraagd hen te vervangen. Zij zouden onjuist omgaan met klanten die nog geld te vorderen hebben van DSB en dat in mindering brengen op wat ze nog moeten betalen. Lees het volledige artikel op dft.nl.

dft.nl, gepubliceerd 16 november 2010

Zoektocht naar oorzaak faillissement DSB gaat door
Precies een jaar na de ondergang van DSB Bank is het nog altijd niet bekent wat de oorzaak is van het faillissement. De curatoren willen de komende maanden alle ex-bestuurders ondervragen. Dit maakten ze in een eerder interview met het Financieel Dagblad bekend. Voormalig eigenaar Dirk Scheringa legt de schuld juist bij de directie van De Nederlandse Bank. 

Trosradar.nl, gepubliceerd op 21 oktober 2010

Project Homerus, de ontkenningsfase nog niet voorbij
Zeer sceptisch was Kirsten Verdel toen haar werd gevraagd een gesprek aan te gaan met Dirk Scheringa. Die scepsis verdween niet tijdens het gesprek en ook niet toen ze in de rollercoaster terecht kwam die het faillissement van DSB Bank uiteindelijk bleek in te luiden. 

Belegger.nl, gepubliceerd 22 september 2010, door Joost van Kuppeveld