Nieuws

Patiënten eisen btw terug
De Nederlandse Patiëntenvereniging voor Acupunctuur (NPVA) en ConsumentenClaim zijn gezamenlijk een actie gestart om ervoor te zorgen dat patiënten onterecht geheven btw terugkrijgen. Ruim 3 jaar lang betaalden honderdduizenden patiënten 21% te veel voor niet-reguliere zorg zoals acupunctuur, homeopathie en chiropractie. In totaal gaat het om ruim € 200 miljoen aan btw die tussen 1-1-2013 en 01-04-2016 door zorgverleners verplicht moest worden afgedragen. Hoewel de Hoge Raad al in 2015 bepaalde dat de btw-heffing in strijd is met Europese regelgeving, hebben patiënten nog altijd hun geld niet teruggekregen. Hetzelfde geldt voor zorgverleners die nog geen compensatie hebben ontvangen voor de door hen gemaakte uitvoeringskosten. Met de actie willen beide belangenorganisaties een oplossing forceren. Lees meer

ConsumentenClaim en NPVA, gepubliceerd op 7 maart 2017

Staatssecretaris van Financiën besluit vrijstelling van btw
Op 1 april 2016 publiceerde de Staatscourant het besluit van de Staatssecretaris van Financiën. Het besluit regelt de vrijstelling van btw voor Wet BIG beroepsbeoefenaren, zoals arts (acupuncturisten) en fysiotherapeut (acupuncturisten). Ook regelt het besluit de gelijkstelling in het kader van de btw voor andere zorgverleners mits zij aan bepaalde criteria voor een gelijkwaardig kwaliteitsniveau voldoen. Deze regels zien vooral toe op de opleiding van deze zorgverleners.

Staatscourant, gepubliceerd 29 maart 2016

Belastingdienst stelt geen cassatie in
Tegen de uitspraak van het gerechtshof kon de Belastingdienst tot zes weken na de verzenddatum beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden. De Belastingdienst heeft geen cassatie ingesteld. De uitspraak van het gerechtshof staat daarmee vast, alsmede de vrijstelling van btw op acupunctuur.

NPVA, gepubliceerd 16 november 2015

Rechters draaien btw op alternatieve artsen terug
Rechters hebben bepaald dat de fiscus geen onderscheid mag maken tussen ‘alternatieve’ en normale geneeswijzen. Alternatieve artsen en behandelaars hoeven daarom geen btw meer af te dragen. Lees meer

NRC, gepubliceerd op 17 september 2015

Uitspraak hoger beroep
De Belastingdienst tekende hoger beroep aan tegen de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant waarbij het bezwaar tegen de btw-heffing werd gehonoreerd. Per uitspraak van 11 september 2015 nam het Hof te Den Bosch het oordeel van de rechtbank over. Deze oordeelde dat de btw-heffing in de voorgelegde zaak onterecht is. Lees hier de uitspraak

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, gepubliceerd 17 september 2015

Uitspraak rechtbank
Op 16 september 2014 oordeelde de Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat de acupunctuurbehandelingen verricht door Toine Korthout, een arts met een aanvullende acupunctuuropleiding, zijn vrijgesteld van btw. De met ingang van 1 januari 2013 ingestelde omzetbelasting is niet van toepassing. De rechtbank heeft hierbij overwogen dat acupunctuur onderdeel vormt van de artsenstudie in Utrecht en Groningen en dat de aanvullende opleiding acupunctuur evident een verdieping vormt op de initiële opleiding tot arts. Lees hier de uitspraak

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, gepubliceerd op 19 september 2014

Petitie tegen btw op Zorg
52.717 patiënten ondersteunden de petitie tegen de btw op zorg. De petitie werd op 6 november 2012 door Brian de Mello (bestuur) en Roland Pluut (btw-commissie) van de NPVA aangeboden aan de Tweede Kamer. De kruiwagens met ondertekende petitieformulieren werden in ontvangst genomen door Helma Neppérus (VVD), Ed Groot (PvdA), Pieter Omtzigt (CDA), Norbert Klein (50+) en Wouter Koolmees (D66). In de toelichting van de petitie wees Brian de Mello de Kamerleden op de grote woede onder patiënten over de onrechtvaardigheid van de btw-heffing en dat de btw-heffing onzorgvuldig tot stand is gekomen en niet goed is onderbouwd.

Acupunctueel!, gepubliceerd op 6 november 2012