Juridische informatie

Van 1 januari 2013 tot en met 1 april 2016 hebben niet-reguliere zorgverleners onterecht 21% btw afgedragen over behandelingen. De Hoge Raad oordeelde in 2015 dat de btw-heffing in strijd met Europese regelgeving was. Patiënten hebben op hun beurt dus 21% te veel aan btw betaald.

Lees hier de uitspraak van de Hoge Raad.

Door de uitspraak van de Hoge Raad geldt sinds 1 april 2016 een nieuw beleid. Inmiddels wordt er geen btw meer gerekend over niet-reguliere zorg als deze zorg is verleend door een arts of therapeut die aan nieuw vastgestelde kwaliteitseisen voldoet. De in de bovengenoemde periode afgedragen btw dient te worden terugbetaald. De Belastingdienst houdt zich bezig met de terugbetaling van de onterecht afgedragen btw aan zorgverleners. Er wordt echter geen rekening gehouden met de door patiënten geleden schade: zij hebben de verhoging uiteindelijk betaald.