Achtergronden

De overheid heeft het btw-probleem veroorzaakt. Zij voerde in strijd met Europese regelgeving de heffing door. Het gevolg hiervan is dat patiënten te veel voor hun behandelingen hebben betaald en dat zorgverleners veel onnodige kosten moesten maken, omdat zij bijvoorbeeld verplicht werden om een btw-boekhouding op te zetten en bij te houden.

Jarenlange procedures tegen de overheid waren nodig om de maatregel terug te draaien. Nu dit is gelukt, wordt duidelijk dat het veroorzaakte probleem niet zo eenvoudig is op te lossen. Niet alle zorgverleners komen in aanmerking voor teruggave van btw. Vaak komt dit door administratieve redenen. Bijvoorbeeld omdat zij niet op tijd bezwaar bij de Belastingdienst hebben aangetekend. Er zijn ook zorgverleners die hun tarieven niet hebben verhoogd en de btw zelf als verlies hebben genomen.

Samen met de NPVA willen wij ervoor zorgen dat:

  • het probleem aandacht krijgt en dat gedupeerde patiënten worden geïnformeerd;
  • alle betrokken partijen (patiënten, zorgverleners en overheid) gezamenlijk tot een oplossing komen.
NPVA