Maatschappelijke claim

Met regelmaat maken bedrijven en instanties misbruik van hun machtspositie waardoor consumenten schade lijden. Als die schade groot is dan loont het de moeite om hiertegen in actie te komen. Als de schade echter klein is, dan doet niemand er iets aan en komen bedrijven er gewoon mee weg.

Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vinden wij dat hier iets aan gedaan moet worden. ConsumentenClaim zet zich geheel belangeloos voor dit soort claims in. Dit betekent dat ConsumentenClaim geen vergoeding aan haar klanten vraagt.

De Btw-claim Zorg behandelt ConsumentenClaim als maatschappelijke claim. Voor deze claim werken we nauw samen met de Nederlandse Patiëntenvereniging voor Acupunctuur (NPVA) die de btw-kwestie met de Belastingdienst al jaren volgt.