Tips bij ontslag

Mocht u in een vervelende ontslagsituatie terecht zijn gekomen bij uw werkgever, denk dan aan de volgende tips:

  • Leg belangrijke informatie vast (dossieropbouw), mogelijk heeft u deze informatie op een later moment nodig.​
  • Teken niets overhaast, neem de tijd om stukken goed door te lezen (uw werkgever is ook verplicht u daarvoor de tijd te geven).​
  • Vraag indien nodig (extra) bedenktijd.​
  • Vraag of er een derde persoon ter support bij de gesprekken met de werkgever aanwezig mag zijn (dit kan een partner/collega of een deskundige zijn).​
  • Laat duidelijk weten dat u beschikbaar bent voor werk en dat u zich beschikbaar blijft houden (bevestig dit schriftelijk).​
  • Heeft u al een vaststellingsovereenkomst getekend met uw werkgever? Dan kunt u deze nog binnen twee weken zonder opgaaf van redenen ontbinden. Heeft uw werkgever in de vaststellingsovereenkomst deze termijn niet aangegeven? Dan kunt u zelfs binnen drie weken ontbinden. Gebruik hiervoor onze modelbrief.