Transitievergoeding berekenen

Met behulp van onderstaand rekenmodel kunt u de hoogte uw transitievergoeding berekenen. 

Let op, u heeft geen recht op transitievergoeding, als:

  • U jonger bent dan 18 jaar en gemiddeld minder dan 12 uur per week heeft gewerkt
  • U minder dan twee jaar in dienst bent geweest bij uw werkgever
  • Uw werkgever failliet is, in surseance van betaling of in de schuldsanering zit
  • U zelf uw arbeidsovereenkomst heeft opgezegd (tenzij dit is wegens ernstig verwijtbaar handelen door uw werkgever)
  • Er van uw kant sprake is van ernstig verwijtbaar handelen
  • U de pensioengerechtigde leeftijd heeft behaald
  • De arbeidsovereenkomst wordt beëindigd omdat u de leeftijd heeft bereikt waarop was afgesproken dat deze zou eindigen
  • Er in uw cao een aan de transitievergoeding gelijkwaardige voorziening is opgenomen

Gegegevens werknemer

Geboortedatum 
Datum indiensttreding 
Ontslagdatum  
Periode onbetaald verlof totaal 
Gemiddeld 12 uur per week gewerkt voor 18e   
Minder dan 25 werknemers 
Ontslag om bedrijfseconomische redenen 
Huidig salaris inclusief vaste componenten 
 

Gegevens dienstverband

Leeftijd op datum indiensttreding

Leeftijd ten tijde van ontslag

Werkzaam voor 18 jaar?

Aantal gewerkte maanden

Maanden voor 18 jaar tellen niet mee

 
Maanden voor 1-5-2013 tellen niet mee

 

Totaal

Berekening vergoeding

Aantal blokken van 6 maanden

Blokken van 6 gewerkt na 50e jaar

Tijdelijke regeling 50-plussers

Normale berekening50-plus
Aantal blokken

Eerste 20 blokken

Blokken boven 20

Tijdelijke regeling 50-plussers


Totalen


Transitievergoeding totaal

Disclaimer
Dit rekenmodel geeft een indicatie van de hoogte van de transitievergoeding waar u recht op heeft. In de praktijk kan deze echter hoger of lager uitvallen.

De berekening kan bijvoorbeeld hoger uitvallen wanneer u recht heeft op variabele looncomponenten, zoals een bonus, winstuitkering of variabele eindejaarsuitkering. Ook kan de berekening anders zijn wanneer uw vakantiebijslag of eindejaarsuitkering binnenkort wordt aangepast.

Heeft u vragen? Bel ons gratis telefoonnummer 0800-0010.