Hulp bij contract

Arbeidsovereenkomst

Heeft u een (nieuwe) arbeidsovereenkomst ontvangen, dan beoordelen wij deze graag voor u. In een arbeidsovereenkomst staan alle afspraken tussen u en uw werkgever. Onze arbeidsrechtjurist beoordeelt of de punten die zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst voldoen aan hetgeen in de wet staat. Wij gaan na of deze overeenkomst uw rechten en plichten dekt en kijken of er nog zaken ontbreken zodat u met een gerust gevoel akkoord kunt gaan.

Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst

U heeft een arbeidsovereenkomst ontvangen met daarin een concurrentiebeding. Een concurrentiebeding is eigenlijk een beding dat de werknemer verbiedt om concurrerende werkzaamheden te verrichten. U bent aan dit beding gebonden tijdens de  looptijd van de arbeidsovereenkomst, maar vaak ook gedurende een periode na afloop van het dienstverband. Zo’n beding kan ervoor zorgen dat u niet makkelijk naar een andere (soortgelijke) werkgever kan overstappen. In een aantal gevallen bent u niet gebonden aan het beding. Wilt u weten of u gebonden bent aan het concurrentiebeding? Neem dan contact met ons op.