Spaartaksclaim: 100.000 deelnemers aangesloten

Op dit moment hebben zo’n 100.000 deelnemers zich bij ons en bij Consumentenbond Claimservice (ons samenwerkingsverbond met de Consumentenbond) aangemeld. Zij betaalden van 2017 tot en met 2020 te veel belasting over het vermogen in box 3. Zij die hier destijds bezwaar op hebben gemaakt, zijn hiervoor gecompenseerd. Tot op heden weigert de overheid dat […]

Massaal bezwaar plus procedure van start

Hoe zat het ook alweer?De Belastingdienst heeft volgens de rechter in de periode 2017 t/m 2020 over het vermogen in Box 3 meer belasting ingehouden dan was toegestaan. Een deel van de belastingbetalers, zij die destijds bezwaar hebben gemaakt, is hiervoor gecompenseerd. Tot op heden weigert de overheid dat ook te doen voor degenen die […]

Eerste succes in de spaartaksclaim

We hebben samen met de Consumentenbond een eerste succes bereikt in de Spaartaksclaim: Het is niet nodig dat iedereen individueel een brief aan de Belastingdienst moet sturen om nog voor compensatie in aanmerking te kunnen komen. Dit is het resultaat van een aantal besprekingen die wij de afgelopen weken met het Ministerie van Financiën en […]

Spaartaks: Dit is wat je moet weten over de kansen op compensatie

Spaartaks

      1.3 miljoen Nederlanders hebben jarenlang te veel belasting betaald in box 3. Heel veel Nederlanders wisten niet dat je een bezwaarschrift moest sturen om voor teruggave in aanmerking te komen. Alleen de spaarders die op tijd bezwaar maakten krijgen geld terug. En dat vinden wij oneerlijk! Hoe zat het ook alweer?De Hoge Raad […]

Spaartaks, oplossing in aankomst?

In de spaartaks claim trekken wij samen op met de Bond voor Belastingbetalers. Op dit moment is het kabinet bezig een oplossing voor de spaartaks te zoeken, die ‘recht doet aan spaarders’. De staatssecretaris heeft toegezegd een besluit te nemen over de vraag of, en in hoeverre, niet-bezwaarmakers op compensatie kunnen rekenen. Dit betekent wel […]