Spaartaks: In gesprek met de staatssecretaris

Spaartaks

Het is nog onduidelijk of gedupeerden die niet op tijd bezwaar maakten alsnog gecompenseerd gaan worden. Staatssecretaris, Marnix van Rij, wekte eerder de indruk dat een vorm van bezwaar mogelijk leek te zijn. In de miljoenennota lezen we hier echter niks over terug.

We zijn van mening dat iedereen gecompenseerd moet worden. We trekken op met de Consumentenbond die volgende week in gesprek gaat met de staatssecretaris. Tijdens dit gesprek lichten zij onze mening toe en vragen hem om opheldering. Als uit dit gesprek blijkt dat alleen bezwaarmakers recht hebben op compensatie, zullen wij ons beraden over verdere stappen.

 

 

 

 

 

Na ABN AMRO en ING verruimt ook de Volksbank de compensatieregeling

Volksbank

 

 

 

Goed nieuws voor (oud-)klanten van de Volksbank die te veel rente betaalden over hun consumptief krediet.  De Volksbank volgt de twee grote banken en gaat eveneens de compensatieregeling verruimen. Naast de te veel betaalde rente gaat de bank ook het rente-op-rente effect vergoeden.

Hoe zat het ook alweer?
Veel banken in Nederland rekenden jarenlang een te hoge rente op doorlopende kredieten. Deze rente hoort mee te bewegen met de marktrente, maar bleef in een aantal gevallen hoog, terwijl de marktrente daalde. In september 2021 werden wij in samenwerking met de Consumentenbond het eens met ABN AMRO over het terugbetalen van de te veel betaalde rente. In december 2021 volgde  een akkoord met ING over een compensatieregeling. Ook de Volksbank en Rabobank kwamen met een compensatieregeling voor woekerrentes.

Op 10 augustus 2022 deed het Kifid een uitspraak en besliste dat banken bij het berekenen van compensatie voor te hoge rente, ook rekening moeten houden met het rente-op-rente effect. Consumenten hadden de te veel betaalde rente namelijk kunnen gebruiken om hun lening af te lossen. Door die aflossing zouden ze over de rest van de lening minder rente hebben betaald.

De eerste groep klanten bij SNS en RegioBank, die mogelijk in aanmerking komen voor compensatie, worden vanaf 15 september 2022 geïnformeerd.

Als (voormalig) klant vind je meer informatie over de compensatieregeling op de websites van SNS en RegioBank.

ABN AMRO gaat rente-op-rente effect terugbetalen

rente-op-rente

 

 


Goed nieuws voor klanten van ABN-AMRO die in het verleden te veel rente betaalden over hun consumptief krediet. De bank breidt namelijk de compensatieregeling uit en gaat nu ook het zogenoemde rente-op-rente effect vergoeden.

Op 10 augustus 2022 deed het Kifid een uitspraak en besliste dat banken bij het berekenen van compensatie voor te hoge rente, ook rekening moeten houden met het rente-op-rente effect. Consumenten hadden de te veel betaalde rente namelijk kunnen gebruiken om hun lening af te lossen. Door die aflossing zouden ze over de rest van de lening minder rente hebben betaald.

Hoe zat het ook alweer?
Veel banken in Nederland rekenden jarenlang een te hoge rente op doorlopende kredieten. Deze rente hoort mee te bewegen met de marktrente, maar bleef in een aantal gevallen hoog, terwijl de marktrente daalde. In september 2021 werden wij in samenwerking met de Consumentenbond het eens met ABN AMRO over het terugbetalen van de te veel betaalde rente. In december 2021 volgde  een akkoord met ING over een compensatieregeling. Ook de Volksbank en Rabobank kwamen met een compensatieregeling voor woekerrentes.

ING heeft eveneens laten weten het rente-op-rente effect te vergoeden. Rabobank was de enige bank die hier al direct bij de compensatieregeling rekening mee hield. We hopen dat ook andere banken dit voorbeeld volgen.

ING gaat ook rente-op-rente effect vergoeden

ING


ING breidt de compensatieregeling uit voor klanten die in
 het verleden te veel rente betaalde over hun consumptief krediet.
Ze vergoeden niet alleen de teveel betaalde rente terug, maar ook een vergoeding voor het rente-op-rente effect. We zijn blij met de stap van ING en roepen andere banken op dit voorbeeld te volgen.

Hoe zat het ook alweer?
ING en Consumentenclaim bereikten samen met de Consumentenbond in december 2021 een akkoord over compensatie voor klanten met een Doorlopend Krediet en/of Continu Limiet. De variabele rente over deze leningen hoort mee te bewegen met de marktrente, maar in een aantal gevallen bleef de rente jarenlang hoog, terwijl de marktrente daalde. Bij de berekening van het schadebedrag werd nog geen rekening gehouden met rente-op-rente, omdat het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) hier nog een beslissende uitspraak over moest doen. Partijen spraken af om na de uitspraak weer met elkaar in gesprek te gaan.

Uitspraak Kifid
Op 11 augustus 2022 besliste Kifid in een individuele zaak dat bij de berekening van het schadebedrag ook rekening moet worden gehouden met rente-op-rente. Volgens het klachteninstituut hadden consumenten de te veel betaalde rente kunnen gebruiken om hun krediet af te lossen. Door die aflossing zouden ze minder rente hebben betaald. En dat bespaarde geld hadden consumenten vervolgens weer kunnen gebruiken om nog verder af te lossen. De uitspraak is voor ING aanleiding om de regeling aan te passen.

Opnieuw berekend
ING berekent alle compensatiebedragen opnieuw en benadert dan de klanten die hiervoor in aanmerking komen. Klanten die het compensatievoorstel al hebben geaccepteerd, krijgen aanvullend een vergoeding voor het rente-op-rente effect. Bij de overige klanten wordt het rente-op-rente effect direct meegenomen in het compensatievoorstel.

Grote banken gestart met de uitrol van compensatie

Kredietclaim

 

 

 

Veel banken hebben jarenlang te veel rente in rekening gebracht voor doorlopende kredieten en rood staan op de betaalrekening. Wij willen dat alle gedupeerden hun te veel betaalde geld terugkrijgen! Inmiddels hebben wij met de grootste banken een compensatieregeling kunnen treffen.

Hoe zat het ook alweer?
Kenmerkend voor rood staan op de betaalrekening en doorlopende kredieten is dat klanten een variabele rente betalen.  Deze rente op dit soort kredieten is afhankelijk van de marktrente. Maar toen de marktrente daalde hielden banken de rente hoog. Klanten betaalden hierdoor te veel.

Met onze kredietclaim strijden wij voor compensatie voor de klanten die dit onrecht is aangedaan. Het gaat hierbij zowel om kleine schadebedragen, als om schades van vele duizenden euro’s per krediet.

Wat is het laatste nieuws?
De drie grootste banken ABN AMRO, Rabobank en de ING zijn begonnen met de uitrol van de compensatieregelingen die in overleg met ConsumentenClaim en de Consumentenbond tot stand zijn gekomen.

Op dit moment voeren we gesprekken met diverse andere kredietverstrekkers om ook daar een compensatieregeling te realiseren die goed is voor onze deelnemers.

Uitspraak Kifid: ABN AMRO moet ook het rente op rente effect compenseren
Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) oordeelde op 11 augustus 2022 in een individuele beroepszaak dat ABN AMRO ook het zogenaamde rente op rente effect bij deze klant moet compenseren. De zaak ging over consumptieve kredieten waarvoor de bank klanten te veel rente liet betalen. Volgens het Kifid hadden consumenten de te veel betaalde rente kunnen gebruiken om hun krediet af te lossen. Door die aflossing zouden ze minder rente hebben betaald. En dat bespaarde geld hadden consumenten vervolgens weer kunnen gebruiken om nog verder af te lossen. Van het Kifid moet ABN AMRO die rente op rente meenemen in de compensatie. Rabobank deed dat al. Met ABN AMRO en de andere banken gaan we bespreken wat de concrete gevolgen zijn voor de bestaande compensatieregelingen.  

Wat betekent dit voor jou?
Als je nog steeds klant bent bij een kredietverstrekker, dan kun je jouw compensatievoorstel afwachten. Als je geen klant meer bent, dan kun je je aanmelden bij jouw kredietverstrekker voor de compensatiereling. Via deze link kun jij je aanmelden bij ABN AMRO. Aanmelden voor de compensatieregeling van Rabobank kan hier.

Als je nog niet bent aangemeld voor de kredietclaim kan je dit doen via de onderstaande knop op Claimservice. Aanmelden voor kredieten van ABN AMRO, Rabobank en ING is niet meer mogelijk.

Claimservice is een samenwerking tussen ConsumentenClaim en de Consumentenbond. Door onze krachten te bundelen strijden wij tegen bedrijven die misbruik maken van hun machtspositie en zorgen wij voor compensatie voor onze deelnemers. Want samen staan we sterk.