DSB Bank

DSB bank

ConsumentenClaim heeft een groot aantal gedupeerden van DSB geholpen  bij het verkrijgen van een adequate schadevergoeding uit hoofde van de compensatieregeling.