Telefoonclaim

In december 2019 hebben de Consumentenbond en ConsumentenClaim op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met KPN, T-Mobile, Tele2 en Vodafone
over een tegemoetkoming voor verkochte abonnementen met ‘gratis’ mobiele telefoons.
Nuon Natuurstroom

Na een aantal juridische procedures hebben ConsumentenClaim en Nuon 
hun geschil over het product Natuurstroom bijgelegd. Aangesloten Natuurstroomklanten hebben een voucher aangeboden gekregen voor de
aanschaf van besparingsproducten en zijn uitgenodigd voor een bezoek aan
het Prinses Alexia Windpark in Zeewolde (zie foto). 


NS-claim

NS-claim

De rechtbank Midden-Nederland heeft helaas in onze procedure tegen
NS een negatieve uitspraak gedaan waar geen hoger beroep tegen openstaat.
Dat is zuur voor de treinreizigers die al jarenlang de dupe zijn van de overvolle
treinen. Het positieve van de zaak is dat NS onder druk van onze procedure en
alle media-aandacht veel maatregelen heeft doorgevoerd die de situatie op het spoor aanzienlijk hebben verbeterd.

Biologische ham

Biologische ham

Met Albert Heijn troffen wij een compensatieregeling. Door fraude bij een toeleverancier was gewone ham verkocht als biologische ham. Consumenten 
kregen als tegemoetkoming een waardebon van € 20,-. Deze maatschappelijke
claim werd door ons pro deo afgehandeld.DSB Bank

DSB bank

ConsumentenClaim heeft een groot aantal gedupeerden van DSB geholpen 
bij het verkrijgen van een adequate schadevergoeding uit hoofde van de compensatieregeling. 
Vakantieveilingen

ConsumentenClaim stelde vast dat het verkoopproces op de website van Vakantieveilingen.nl niet voldeed aan de wettelijke eisen. Door één klik op de 
koop-nu-knop zaten consumenten direct aan een koop vast. Na sommatie van ConsumentenClaim paste Vakantieveilingen haar website aan en kregen gedupeerde consumenten hun geld terug. 


Vakantieveilingen

ConsumentenClaim stelde vast dat het verkoopproces op de website van Vakantieveilingen.nl niet voldeed aan de wettelijke eisen. Door één klik op de
koop-nu-knop zaten consumenten direct aan een koop vast. Na sommatie van ConsumentenClaim paste Vakantieveilingen haar website aan en kregen gedupeerde consumenten hun geld terug. 
World Online

Verzwegen informatie in het prospectus en koersmanipulatie zorgden voor
een rampzalige beursgang van World Online. Na een jarenlange strijd tot aan
de Hoge Raad kregen gedupeerde beleggers via ConsumentenClaim alsnog 
hun koersverlies gecompenseerd.