Skip to content

Onze afgeronde claims

NS-claim


De rechtbank Midden-Nederland heeft helaas in onze procedure tegen NS een negatieve uitspraak gedaan waar geen hoger beroep tegen openstaat. Dat is zuur voor de treinreizigers die al jarenlang de dupe zijn van de overvolle treinen. Het positieve van de zaak is dat NS onder druk van onze procedure en alle media-aandacht veel maatregelen heeft doorgevoerd die de situatie op het spoor aanzienlijk hebben verbeterd.

Nuon Natuurstroom


Na een aantal juridische procedures hebben ConsumentenClaim en Nuon hun geschil over het product Natuurstroom bijgelegd. Aangesloten Natuurstroomklanten hebben een voucher aangeboden gekregen voor de aanschaf van besparingsproducten en zijn uitgenodigd voor een bezoek aan het Prinses Alexia Windpark in Zeewolde (zie foto). 

DSB Bank


ConsumentenClaim heeft een groot aantal gedupeerden van DSB geholpen bij het verkrijgen van een adequate schadevergoeding uit hoofde van de compensatieregeling. 

World Online


Verzwegen informatie in het prospectus en koersmanipulatie zorgden voor een rampzalige beursgang van World Online. Na een jarenlange strijd tot aan de Hoge Raad kregen gedupeerde beleggers via ConsumentenClaim alsnog hun koersverlies gecompenseerd.

Biologische ham


Met Albert Heijn troffen wij een compensatieregeling. Door fraude bij een toeleverancier was gewone ham verkocht als biologische ham. Consumenten kregen als tegemoetkoming een waardebon van € 20,-. Deze maatschappelijke claim werd door ons pro deo afgehandeld.

Vakantieveilingen


ConsumentenClaim stelde vast dat het verkoopproces op de website van Vakantieveilingen.nl niet voldeed aan de wettelijke eisen. Door één klik op de koop-nu-knop zaten consumenten direct aan een koop vast. Na sommatie van ConsumentenClaim paste Vakantieveilingen haar website aan en kregen gedupeerde consumenten hun geld terug.