Aegon Bonusplan

Heb je een Bonusplan van Aegon? Dan heb je recht op een aanzienlijke schadevergoeding én compensatie.

Uitspraak Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Op 14 augustus 2014 bepaalde de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) dat Aegon 80% van de schade van de bezitter van een Bonusplan dient te vergoeden. De commissie is van oordeel dat Aegon onvoldoende heeft gewaarschuwd voor de risico’s. Aegon verkocht het Bonusplan als een spaarproduct en legde alleen maar de nadruk op hoge rendementen. In werkelijkheid ging het om risicovolle beleggingen. Aegon is verplicht duizenden euro’s te betalen. 

Momenteel lopen er verschillende zaken en wachten wij op een uitspraak van het Kifid. Wil je ook van deze uitspraken profiteren? Meld je dan nu aan.